Stærk byudvikling i Rødovre

Få aktuel viden om planerne for udviklingen i Rødovre på stor konference 23. august

Rødovre Kommune har 39.500 indbyggere, og er blandt de omegnskommuner, der ligger tættest på Københavns centrum med flere gennemkrydsende færdselsårer og blot få S-togsstop fra Hovedbanegården.

Siden 2010 er kommunen vokset med 3.100 indbyggere, hvilket svarer til en årlig befolkningstilvækst på 390 indbyggere. Væksten er tiltagende og alene i 2017 voksede kommunen med 850 indbyggere. Det skaber pres på kommunens boligmarked, og ifølge Boliga ligger Rødovre på en 8. plads på listen over landets dyreste boligkommuner med en gennemsnitlig pris for alle boligtyper på 34.200 kr. per kvm.Frem mod 2028 forventes ifølge Danmarks Statistik yderligere en befolkningstilvækst på 4.000 indbyggere, hvilket skaber fortsat behov for nye boliger.

Der er allerede fuld gang i udviklingen af Irma Byen på Irmas gamle domicilområde på et 135.000 kvm areal i Korsdalskvarteret. Ved Rødovre Station skal der opføres 33.000 kvm boliger og 4.500 kvm butikker og erhverv i projektet Rødovre Port, som blandt andet omfatter 3 højhuse på 14, 16 og 19 etager.I de kommende år rettes desuden fokus på “Bykernen”, som udgør det centrale Rødovre omkring blandt andet butikscentret Rødovre Centrum samt det Arne Jacobsen-tegnede rådhus.

Af en helhedsplan for området fremgår det, at der er et stort potentiale i at gøre området tættere bebygget, end det er i dag. Samtidig indgår en kommende metrostation i visionen for området.I 2024 bliver Rødovre Kommune en del af den kommende letbane langs Ring 3, idet der etableres en letbanestation i Islev i Rødovre Nord.

I november 2017 vedtog kommunalbestyrelsen i Rødovre en ny lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter, hvilket giver mulighed for større koncentrationer af arbejdspladsintensive og nye anvendelser som kontor, administration, liberalt erhverv og serviceerhverv samt hotel, iværksætterhus og caféer. Samtidig fortsættes forskønnelsen af Islevbrovej, hvorfra man om 6 år kan stige på letbanen.

Byens Ejendom vurderer, at der over en 10-årig periode vil blive investeret 11 milliarder i byudvikling i Rødovre.

Vil du have den mest aktuelle viden om planerne og projekterne for byggeri i Rødovre, så deltag i vor konference 23 august på GFlostrup Park Hotel: "Rødovre: De store projekter"