Selsø Slot med håndstrøgne vingetagsten

Det stærkt forfaldne Selsø Slot har fået udskiftet taget med specialfremstillede håndstrøgne Dantegl-tagsten, understrøget med mørtel for at bevare det oprindelige udtryk

Den første gang, godset Selsø nævnes i historien, er i 1288, hvor stedet tilhørte det nærliggende Roskilde Bispesæde. Efter reformationen i 1536 konfiskerede kong Christian 3. alle den katolske kirkes ejendomme, således også Selsø, der i 1559 blev solgt til rigsråd Jakob Ulfeldt. Han lod i 1570’erne Selsø Slot opføre i renæssancestil.

I loftsrummet, der er 44 m langt og 11 m bredt, kan man se den mægtige konstruktion af svære bjælker, der er tappet sammen.
I loftsrummet, der er 44 m langt og 11 m bredt, kan man se den mægtige konstruktion af svære bjælker, der er tappet sammen.

Brugt til opbevaring

I 1721 købte Christian Ludvig Scheel von Plessen Selsø, som han straks gik i gang med at ombygge. Oprindelig var facaderne kalket hvide, så de udseendemæssigt svarede til den nærliggende portbygning. Scheel von Plessen var en sjælden gæst på det nordsjællandske gods, da han foretrak sit palæ i København, hvor han var tæt på kongen og magten. Den sidste beboer på Selsø Slot var Agathe Johanne Scheel von Plessen, der døde i 1829. Herefter blev stedet forladt og gik i forfald. Rum og sale, der blev tømt for møbler og øvrigt inventar, blev i stedet brugt til bl.a. opbevaring af korn, hundekennel og udrugning af fasaner.

I 1972 blev der taget fat på restaurering af den stærkt forfaldne hovedbygning – mere end 150 års mangel på vedligeholdelse havde sat sine tydelige spor. Ikke mindst taget var i meget dårlig forfatning. Størstedelen af de gamle tagsten var så slidte og utætte, at der trængte vand ind i loftrummet, hvilket havde ført til råd- og svampeangreb i den bærende trækonstruktion fra 1700-tallet.

En donation på 13,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond gjorde det muligt at forny taget. De dele af bjælkerne, som var angrebet af hussvamp, blev udskiftet, og der blev oplagt nye, håndstrøgne Dantegl-tagsten, der efterfølgende blev understrøget med mørtel. I spidsen for renoveringsarbejdet, der blev afsluttet i sommeren 2015, stod arkitekt Søren Lundqvist, Hillerød.

Tæt på oprindeligt udtryk

– Tagværket på Selsø Slot er meget typisk for 1700-tallet, hvor slottet er ombygget. Det er til gengæld meget intakt. På Selsø har vi de bedste muligheder for at vise publikum et oprindeligt loftsrum. Derfor har det også været vigtigt at bevare så meget af det oprindelige udtryk som overhovedet muligt. Det gælder både træværk, tagsten og understrygning med mørtel, fortæller arkitekt Søren Lundqvist.

Til Selsø Slot har Monier, efter ønske fra bygherren og arkitekt Søren Lundqvist, specialfremstillet en håndstrøgen vingetagsten, der er dybere i bølgen end en almindelig håndstrøgen Dantegl-tagsten.

– Det var vigtigt at få en håndstrøget tagsten, da vi på den måde kommer tættest på det oprindelige udtryk. De tagsten, som oprindelig lå på Selsø Slot, varierede meget i farvenuancerne. Fra lys gul til mørkere rød. Variationen er fremkommet, da man har brugt en meget uensartet sammenblanding af blå- og rødler. 1700-tallets danskere var ikke, som vi er det i dag, så nøjeregnende og fokuseret på, at tingene skulle være ensartede. Og netop derfor er den håndstrøgne Dantegl-vingetagsten et godt valg til Selsø Slot, for heller ikke her er to tagsten helt ens, siger Søren Lundqvist.

Til Selsø Slot har Monier specialfremstillet en håndstrøgen vingetagsten, der er dybere i bølgen end en almindelig håndstrøgen Dantegl-tagsten.
Til Selsø Slot har Monier specialfremstillet en håndstrøgen vingetagsten, der er dybere i bølgen end en almindelig håndstrøgen Dantegl-tagsten.

Tegl som byggemateriale

Da de oprindelige vingetagsten blev oplagt på Selsø Slot omkring 1730, var tegl et meget kostbart bygge­materiale. Det var ikke selve leret, der kostede noget, men brændingen, hvortil der skulle brug­es store mængder træ for at opnå en tilstrækkelig høj temperatur.

Et grundmuret hus med tegltag var i midten af 1700-tallet fem gange så dyrt at bygge som et bindingsværkshus i samme størrelse. Det var derfor meget almindeligt, at man dengang flyttede rundt på og genbrugte tagstenene. 1700-tallets håndværkere var i forhold til deres efterkommere i 1800-tallet meget grove, når det handler om finish. Det ses også meget tydeligt på Selsø Slot. Håndværket blev med årene mere og mere raffineret, og det kulminerede kvalitetsmæssigt omkring år 1900.