LED – Kan man stole på tallene?

Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget et beløb på næsten 12 mio. kr. til at få kortlagt den optimale anvendelse af LED

Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget et beløb på næsten 12 mio. kr. over en 4-årig periode til et innovationskonsortium, som skal bringe danske forskere og måleteknikere i verdenseliten inden for state-of-the-art lysmålinger af LED-produkter og deres anvendelser.
LED’er er på vej til at overtage pladsen som de primære belysningskilder overalt, hvor vi i dag er vant til at se glødepærer og lysstofrør. Da lys fra LED’er er meget forskellig fra de lyskilder, der udfases, ligger der en stor udfordring i at anvende dem korrekt. Det er ikke alene fordi de eksisterende målemetoder slet ikke passer til LED-lys men også fordi der er mange nye og ikke altid lige troværdige fabrikanter i markedet. Den store bevilling er derfor vigtig for både producenter og kunder, skriver Dansk Center for Lys i en meddelelse.


LED (Light Emitting Diodes) har gennem de seneste år undergået en voldsom udvikling og findes i dag i mange, mange elektroniske produkter. Det gælder TV, mobiltelefoner, skilte og signallamper. De tekniske og medicinske anvendelser af LED er mangfoldige. Kommunikation via lys, talrige optiske instrumenter, UV-sterilisering og også UV-hærdning af lime, lakker og trykfarver er eksempler på dette. Samtidig er generel belysning med LED med stormskridt på vej ind vores hjem, på kontoret og på gader og stræder.
Det er derfor af afgørende betydning, at man kan stole på specifikationer af LED-produkter og har et godt kendskab til deres egenskaber. Historisk set har lysmålemetoderne i verden taget udgangspunkt i lyskilder, som er på vej ud. Det gælder glødepærerne, som nu er ude af handlen, og lysstofrør, som snart er helt overhalet af LED-løsninger på både lyskvalitet og energieffektivitet.

Innovationskonsortiet, som har titlen ”LEDMET – Center for LED Metrologi”, har tiltrukket hele 16 private virksomheder som samarbejdspartnere. Anvendt viden og teknologi går således hånd i hånd i konsortiet. Danske lysvirksomheders kant i den internationale konkurrence beror på evnen til at fastholde både høj kvalitet og pålidelighed. Det er derfor magtpåliggende, at produkterne kan karakteriseres korrekt, at viden om målemetoder findes på højt niveau i Danmark, og at der er let og billig adgang til velfungerende målestyr.
Dansk Fundamental Metrologi (DFM) er projektleder i innovationskonsortiet, hvis partere også tæller DTU Fotonik (Diode Lasers & LED Systems), DELTA og Dansk Center for Lys (DCL). Samarbejdende danske virksomheder er Louis Poulsen Lighting, Fiona Lighting, Chromaviso, Viso Systems, Luminex, Philips Danmark, I-NO, U-vivo, Brother, Brother and Sons, North Invent, LEDProof, Danelec Marine, Martek Marine, Morfoso, Hesalight og Efsen Engineering.