Brandglas er offer for uvidenhed og sparekniv

Pengene til effektivt brandglas er ofte givet godt ud – især hvor mange menneskeliv er på spil, påpeger Vetrotech Saint-Gobain, førende glasproducent

Grundigere omtanke er på sin plads, når rådgivere og udførende i en byggeproces vælger brandklassificerede løsninger.

- Det er på tide at se lidt nærmere på de aktuelle myndighedskrav: Er de tydelige nok og tilstrækkeligt specifikke, spørger nordisk landechef hos Vetrotech Saint-Gobain Kjeld Østergaard.

Årsagen er ikke mindst de igangværende betydelige institutionsbyggerier til pleje – og sundhedssektoren, som f.eks. de såkaldte supersygehuse. Her er sprinklede løsninger af flere årsager foretrukne.

- Men hvis sprinklingen kombineres med bygningsglas fra en lav brandklasse som E, der uhindret tillader strålingsvarmen fra en brand at passere, så er bygningen dårligt brandsikret i tilfælde af svigt i sprinkleranlægget.

- Og det forekommer i et ud af ti tilfælde, oplyser Kjeld Østergaard. Han peger på, at varmestrålingen fra branden ofte vil være så kraftig, at den vil antænde brande på den anden side af glasset, hvis det enten er traditionelt floatglas uden brandhæmmende egenskaber eller klasse E.

- Derfor vil vi anbefale, at man i kombination med sprinkling også foreskriver et brandglas af klasse EI – som holder al varmestråling tilbage eller klasse EW, som reducerer varmestråling, uddyber Kjeld Østergaard. Han tilføjer, at det oftest vil være prisen, der er årsagen til, at det ikke sker. Men uvidenhed er også en faktor.

Bedre information

- I vores rolle som en førende producent og leverandør skal vi selv løfte ansvaret og blive bedre til at forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser, hvis vi ønsker at forbedre brandsikkerheden i byggeriet, erkender Kjeld Østergaard, som ikke bare retter budskabet til rådgiverne, men også til myndigheder og lovgivning. De tillader i dag brugen af ikke-brandklassificeret glas i forbindelse med sprinklede løsninger.

- Det burde ikke være tilfældet, erklærer Kjeld Østergaard med henvisning til den indbyggede usikkerhed i sprinklingsfunktionen.

Vetrotech Saint-Gobain peger endvidere på vigtigheden af, at alle komponenterne i en færdig bygningsapplikation er klassificeret korrekt i en af de tre brandklasser EI, EW og E; det er ikke nok, at glasset opfylder kravene, hvis profiler eller montagemetode dumper.

- Og netop i spørgsmål om brandsikkerhed er vi helt på udbyderens betingelser, påpeger Kjeld Østergaard.

Tilliden til, at den udførte løsning indfrier de afgivne løfter om brandsikkerhed, er afgørende. Men om det nu også er korrekt, ved man først, hvis uheldet er ude.

- Og her er det absolut ikke i orden, hvis det udførte ikke er fuldstændig i overensstemmelse med det foreskrevne. En nedklassificering er aldrig forsvarlig, når det drejer sig om brandsikkerhed, siger Kjeld Østergaard.