Bravida vinder rammeaftale til 400 mio. kr.

Bravida Danmark har i dag underskrevet en seksårig kontrakt med et af Danmarks største energiselskaber, NRGi

Bravida Danmark har i dag underskrevet en seksårig kontrakt med et af Danmarks største energiselskaber, NRGi. Den store kontrakt med Bravida skal sikre NRGi en række stordriftsfordele og effektiviseringer i forbindelse med servicering og udførelse af energiselskabets samlede elforsyningsopgaver.

Efter et omfattende EU-udbud er Bravida blevet valgt til at varetage NRGi’s samlede elforsyningsopgaver i de kommende seks år. Den store kontrakt har en estimeret værdi på op til 400 mio. kr., og Bravida skal begynde arbejdet i september måned i år.

Udbuddet er et resultat af nye skærpede krav til energiselskaberne om at sende alle elforsyningsopgaver i udbud. Bravida blev valgt som leverandør til NRGi i konkurrence med to andre tekniske installatør-virksomheder efter en indledende prækvalifikationsrunde, hvor i alt syv virksomheder bød på opgaven.

25 til 30 nye medarbejdere

- Med kontrakten styrker vi vores stærke position på energiforsyningsmarkedet, hvor vi i forvejen arbejder for bl.a. DONG Energy, Energinet DK, SEAS-NVE og Energi Fyn,” siger Søren Frahm, direktør for Infrastruktur i Bravida Danmark og tilføjer:

- Vi er nu ved at opbygge en særlig organisation, der med base i Aarhus og Horsens, skal varetage servicering og udførelse af NRGis samlede elforsyningsopgaver, herunder servicering af eksisterende og etablering af nye anlæg. I alt forventer vi at skulle ansætte 25 til 30 nye medarbejdere samt etablere samarbejder med en række underleverandører som følge af den store kontrakt.

Hos NRGi er målet at opnå en række stordriftsfordele og effektiviseringer gennem samarbejdet med Bravida. Adm. direktør Søren Sørensen fra NRGi siger:

- Den nye aftale giver os mulighed for at planlægge og arbejde på en ny og endnu mere effektiv måde til glæde for vores godt 200.000 kunder og andelshavere. Vi ønsker at være Danmarks mest effektive energiselskab, og med den nye kontrakt har vi fået en løsning, som samlet set har vist sig mest hensigtsmæssig i forhold til at nå dette mål. Samtidig er den et godt eksempel på vores ønske om at indgå strategiske partnerskaber, som vi fx tidligere har gjort inden for energirådgivning med FRI og TEKNIQ.

- Bravida blev valgt, fordi virksomheden i den konkrete situation kunne anvise de bedste løsninger til at reducere NRGi´s omkostninger og investeringer. Samtidig lagde vi vægt på, at Bravidas tilbud levede op til udbuddets krav om nye innovative effektiviseringsløsninger, siger Søren Sørensen.