Pihl & Søn A/S følger forventninger og leverer tilfredsstillende regnskab

Den danske entreprenørvirksomhed, Pihl & Søn A/S leverer endnu et flot regnskab, som følger virksomhedens forventninger og målsætning for året

Den danske entreprenørvirksomhed, Pihl & Søn A/S leverer endnu et flot regnskab, som følger virksomhedens forventninger og målsætning for året. En klar strategi og stærke synergier driver udviklingen, siger Pihls administrerende direktør Halldór P. Ragnarsson.


Pihl & Søn A/S ser tilbage på en fortsat positiv udvikling, som følger virksomhedens langsigtede strategi. Resultatet lander på 25 millioner kroner – et spring fra sidste års resultat på 5,5 millioner kroner. Det er ifølge direktøren et tilfredsstillende resultat, der følger den forventede vækstkurve.

”Det er et resultat af målrettet arbejde og en klar vision for, hvor Pihl skal hen. Vi har lagt det solide fundament, som vi skal bygge videre på i de kommende år. Der er en tydelig efterspørgsel efter vores kompetencer i markedet, hvilket også reflekteres i årets resultat. I sidste ende handler det om at nå vores langsigtede mål og fortsat levere den høje kvalitet, vi er kendt for,” siger Pihls administrerende direktør Halldór P. Ragnarsson.

Pihl kigger ind et nyt regnskabsår med en spændende pipeline, hvilket underbygges af et forår, hvor virksomheden blandt andet vandt totalentrepriser på NordØ i Nordhavn for PFA Ejendomme og Universitetshospitalet i Køge.

”Pihl står stærkt i markedet, og der er ambitioner om at udbygge vores position som en betroet og professionel partner indenfor totalentrepriser. Vi følger en kontrolleret vækstkurve, hvilket er en del af vores langsigtede strategi,” siger Halldór P. Ragnarsson.

Konsortiet giver flere muligheder

Pihl & Søn A/S er en del af Pihlkonsortiet, der desuden består af selskaberne M. J. Eriksson A/S og LM Byg A/S, hvor hver virksomhed har en specialistkompetence inden for anlægsarbejder, råhusarbejder og styring af totalentrepriser. Det giver ifølge direktøren en konkurrencemæssig fordel, når der bydes ind på større opgaver.

”Synergien i konsortiet har stor betydning, da vi gennem specialiseringen kan håndtere store og komplekse opgaver, hvor hver virksomhed bidrager med deres særlige kompetencer. Samtidig ser mange værdien i Pihlkonsortiets stærke egenproduktion inden for anlægs- og råhusarbejder samt organisation inden for styring af totalentrepriser. Det vil fortsat have positiv indvirkning på vores position på markedet,” siger Halldór P. Ragnarsson.