Teknikhuset Poul Sejr Nielsen øger omsætningen

Poul Sejr Nielsen A/S har opført nyt showroom og leverer i seneste regnskabsår fremgang i omsætningen for hele koncernen

Poul Sejr Nielsen A/S leverer i seneste regnskabsår fremgang i omsætningen for hele koncernen, hvor bl.a. øgede investeringer i styrkede serviceafdelinger, materiel og et nyt showroom samlet smitter af på årsresultatet.

Efter en årrække med fuldt tryk på vækstmotoren har teknikhuset Poul Sejr Nielsen i det forgangne regnskabsår fokuseret på at ruste virksomheden til fremtiden og ændrede kundebehov og efterspørgsel.

Det har betydet øgede investeringer i form af nyansættelser i afdelingerne EL, VVS og ventilation, et nyt digitalt kundehenvendelsessystem samt påbegyndte investeringer til specialindretning af alle servicevogne med et større optimeret varesortiment og mere effektiv forsyningslogistik.

Samtidig har Poul Sejr Nielsen opført et nyt kunderettet showroom med mulighed for personlig kunderådgivning, efter virksomheden sidste år indgik et nyt samarbejde med HusCompagniet.

Samlet løfter Poul Sejr Nielsen omsætningen med mere end 60 mio. kroner til 275 mio. i 2019 mod 213 mio. året før, mens bl.a. øgede investeringer betyder, at årsresultatet lander på 5,1 mio. før skat mod 12,3 året i 2018.

-Året har været præget af, at vi har rustet virksomheden til fremtiden, hvor vi på sigt ønsker at tage endnu større markedsandele inden for bl.a. EL- og VVS-service, energioptimering og ventilation. Vi har derfor foretaget de nødvendige investeringer og gearet vores forretning således, at vi kan tilpasse vores ydelser til kundernes behov og fremtidens løsninger,"siger Michael Madsen, administrerende direktør i Poul Sejr Nielsen, og fortsætter:

-Samlet smitter investeringerne i de enkelte selskaber af på årsresultatet for koncernen. Vi havde ønsket et bedre resultat, men glæder os samtidig over, at vi ser markant fremgang i omsætningen, der vidner om, at vi er på vej ind i en ny fase, hvor fundamentet for forretningen står stærkt.

Tro på grøn omstilling efter corona

I 2019 er det lykkedes Poul Sejr Nielsen at vinde flere store rammeaftaler og fastholde positionen som Nordsjællands førende teknikhus på en række kerneområder. Samtidig viser de første måneder af 2020 stabilitet trods corona-krisen.

-Vi navigerer i et marked, hvor det langsigtede perspektiv på visse områder er behæftet med usikkerhed som følge af corona-krisen. Vi er dog fortrøstningsfulde, fordi vi bl.a. kan se, at vi i de seneste måneder på trods af krisen har formået at holde en acceptabel kadence, samt at ordrebogen for de kommende måneder fortsat ser stabil ud,siger Michael Madsen og fortsætter:

-Samtidig har flere af vores prioriterede investeringer allerede vist positive takter, hvilket er tilfredsstillende. Slutteligt har vi en forventning til, at fremrykningen af grønne investeringer til at stimulere økonomien efter corona vil fremme efterspørgsel på energirenoveringer af boliger og bygninger, hvor vi traditionelt er stærke.

Poul Sejr Nielsen tæller i dag mere end 200 medarbejdere og 90 servicebiler. Kompetencerne hos teknikhuset Poul Sejr Nielsen omfatter bl.a. EL, VVS, ventilation, køl, fjernvarme, energioptimering samt blikkenslagerarbejde, der alle er samlet under ét tag.