Nyt museumscenter i Blåvand

Nyt museums-og oplevelsescenter i Blåvand bygges omkring Tirpitz-bunkeren takket være donation fra A.P. Møller fond - BIG Bjarke Ingels Group skal tegne

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har besluttet at donere et stort tocifret millionbeløb til et nyt spektakulært museumscenter i Blåvand, Varde Kommune. Det ikoniske museumsbyggeri er tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels’ tegnestue, BIG Bjarke Ingels Group

Det nye museums- og oplevelsescenter bygges i og omkring kanonstillingen Tirpitz-bunkeren, som er en del af det største menneskeskabte bygningsværk i det vestjyske landskab: Hitlers Atlantvold. Den gamle kanonstilling, som også i dag huser en udstilling om atlantvolden, forbindes med de nye store museumsrum med en underjordisk gang, ligesom det nye museum er delvist underjordisk og harmonisk integreret i det omkringliggende hede- og klitlandskab.  

- BIG har skabt en harmonisk og smuk bygning, som på en gang står i skærende kontrast til den brutale Tirpitz-bunker og viser respekt for områdets særegne klitlandskab. Det bliver et helt fantastisk sted, hvori vi kan formidle de store historier fra Vestjylland", siger Claus Kjeld Jensen, direktør for Museet for Varde By og Omegn, og fortsætter:

- Vi ønskede os et museum, der var fuldt integreret i landskabet og samtidig arkitektonisk overvældende. På en gang funktionelt, spektakulært og usynligt. Det ønske indfrier BIGs projekt til fulde, og det giver museet optimale rammer til formidling af de voldsomme og dramatiske historier, der hører til her, hvor Vadehavet og Vesterhavet mødes. Vi vil gerne tage gæsterne alvorligt ved i smukke og overraskende rammer at iscenesætte vedkommende oplevelser, der appellerer til og beriger flere generationer. Det er en ambition, vi nu får væsentligt lettere ved at indfri i Varde Kommune takket være den generøse donation fra A.P. Møller Fonden." 

BIG om Tirpitz

- Det nye museum er i sin arkitektur det modsatte af bunkeren. Som et åbent hjerte integreret i landskabet - i modsætning til den lukkede betonklump på landskabet. Museet er på alle måder det modsatte af både det militante, det lukkede, det mørke og det tunge. Det er organiseret omkring et demokratisk og offentligt centraltorv, der åbner sig mod alle verdenshjørner. De indre rum fremstår lette og lyse med udsigt til det omkringliggende landskab. Bunkeren er en krigsmaskine uden dørhuller og vinduer, der afviser enhver menneskelighed. Hvorimod museet er en landskabsbearbejdning, der inviterer den besøgende ind, siger Bjarke Ingels, stiftende partner i BIG.

- Vi har i dag modtaget en gave, som vil vare i generationer. A.P. Møller Fondens bidrag til Museets virke er uvurderlig, og jeg er som alle andre meget taknemmelig. Samtidig er jeg stolt over, at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte kulturen i netop Varde Kommune. Det er en kæmpe cadeau til hele organisationen bag museet”, udtaler Niels Christiansen (C), Formand for bestyrelsen for Museet for Varde By og Omegn.

Yderligere informationer

Der er gjort et stort arbejde, for at indpasse det nye byggeri i klitområdet ved Tirpitz, så det både kan opføres og fungere med mindst mulig påvirkning af miljøet. Området er pålagt en række fredninger og restriktioner, som det også ses af det lokalplanforslag, som nu er sendt i høring. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside. Såfremt lokalplanen bliver godkendt, vil byggeriet kunne sendes i udbud i slutningen af 2014.

Det første spadestik tages forhåbentlig i det tidlige forår 2015. En åbning af selve museet vil så kunne ske i slutningen af 2016 eller begyndelsen af 2017.