Stort potentiale for energibesparelser på kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har sammen med Realdania udviklet nye metoder til at spare på energiforbruget i gamle kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har sammen med Realdania udviklet nye metoder til at spare på energiforbruget i gamle kulturejendomme uden at gå på kompromis med bevaringsforholdene.

Det kan betale sig at skrue ned for varmen for at spare på energiregningen, men på de kongelige slotte og andre kulturejendomme, er det ikke så enkelt endda. Der skal passes særligt på møbler, tapeter og gardiner, og de gamle bygningers mure, træværk og etageadskillelser bliver mere udsatte for nedbrydning, hvis ikke indeklimaet bliver styret.

Derfor har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) gennemført forsøgsprojektet: ’Grønne Slotte, Spar på varmen – bevar kulturarven’ i samarbejde med Realdania. Projektet skulle finde frem til de metoder, der bedst kunne give resultater på energiregningen uden at ødelægge bevaringsværdige bygninger eller inventar:

Det er en fin balance, der skal opretholdes. Vi er meget glade for, at det er lykkedes at finde frem til enkle og meget anvendelige metoder, der kan give en økonomisk gevinst og samtidig bevare vores kulturarv endnu bedre. Den slags projekter ligger  fuldstændig i forlængelse af styrelsens strategi, og derfor er vi allerede begyndt implementere resultaterne andre steder, forklarer Teknisk Direktør i SLKE, Nikolaj Jensen.

Besparelser på op til 40 procent

Med enkle midler kan der opnås besparelser på energiudgifterne på mellem 20-40 %

Forsøget har vist, at der alt efter forholdene. Helt konkret har man på to udvalgte slotte kombineret forskellige grader af temperatursænkning med en regulering af luftfugtigheden – en meget simpel metode med et meget stort potentiale:

Forsøgsprojektet har fundet frem til værdifuld viden, ikke bare for fredede slotte og kulturejendomme, men for større ældre bygninger generelt. Sund fornuft, betænksom adfærd og lidt teknik viser sig at gøre en kæmpe forskel i disse bygningers energiforbrug. Realdania har været utroligt glade for at kunne bidrage til at finde og dokumentere viden om dette område og ser oplagte muligheder for med enkle metoder at reducere energiforbruget for denne type bygninger i fremtiden, siger projektleder i Realdania, Eske Møller.

Forsøgsprojektet Grønne Slotte blev gennemført på henholdsvis Gråsten Slot og Fredensborg Slot som et samarbejde mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Realdania, Nationalmuseet, Grontmij, Dansk Bygningsanalyse og Danfoss A/S.