Aarhus arkitekternes vinder Årets facadepris 2012

Aarhus arkitekterne har med projektet for renovering og modernisering af Salling Aalborg vundet Aalborg Citys konkurrence Årets Facadepris 2012.

Stormagasinet Salling Aalborg er placeret centralt i byens centrum. Bygningen danner sin egen karrébebyggelse omkring p-huset og er orienteret med facader og indgange mod de tre primære handelsgader, Algade, Nytorv og Østerågade/Gråbrødregade. I kraft af beliggenhed og størrelse giver facaderenoveringen et markant ansigtsløft til hele Aalborg city.

I kraft af udvidelser og forskellige moderniseringer igennem bygningens næsten 50-årige historie fremstod stormagasinet en smule fragmenteret, men med genkendelige arkitektoniske elementer som f.eks. den gennemgående brug af gul tegl og betonstrukturen ved de primære indgange.

Projektet har tilføjet Salling en ekstra etage mod Nytorv og bestod af en omstrukturering af de eksisterende etager og indgangspartier og ikke mindst en samlet facaderenovering af hele byggeriet.

Processen forud for projektet og renoveringen er gennemført i et tæt samarbejde med Aalborg Kommune, herunder flere høringsrunder, og afslutningsvis en arkitektkonkurrence blandt udvalgte projektteam. aarhus arkitekterne vandt med det projekt, som bedst tog hensyn til de omkringliggende byrum med varierende facadeforløb og bygningsvolumener.

Moderne arkitektonisk helhed

- Formålet med projektet er at skabe en moderne arkitektonisk helhed, der forbinder bygninger og indgange visuelt, med en enkelhed og klassisk kvalitet. At skabe et bygningskompleks, der signalerer Salling til omgivelserne. Til forskel fra mange af tidens butikscentre anerkender Salling sin centrale urbane placering og forbinder byen på tværs af gader og niveauforskelle. Derfor skal aalborgensere og andre kunder kunne identificere Salling, uanset hvor de møder bygningen, og tiltrækkes af den genkendelige facade,” udtaler sagsarkitekt Michael Green, aarhus arkitekterne.

De primære indgange markeres arkitektonisk i facaden med en tydelig ændring, som tiltrækker sig opmærksomhed på lang afstand. Mod Nytorv er den østlige indgang markeret ved et markant udstillingsvindue i to etager, som med sin lodrette slanke udformning peger mod indgangen i nederste etage. Mod Gråbrødregade genkender man facadens udtryk, som på afstand brander Salling i bybilledet og gør opmærksom på, at her findes en indgang til stormagasinet. Mod Algade tiltrækker det markante hjørnehus sig opmærksomhed i gadebilledet, og den store grad af åbenhed på etagen over indgangen markerer, at her findes Salling Bistro, et mødested i byen.

 

Fakta

Bygherre: Salling A/S + Dansk Supermarked A/S

Arkitekt:  aarhus arkitekterne a/s

Ingeniør: Rambøll

Totalentreprenør: A.Enggaard A/S

Areal: Ca. 25.000 kvm, heraf udvidelse på 2.500 kvm