Borgergadehus får facade renoveret

Arkitektfirmaet Vandkunsten står for facaderenovering og energioptimering af ejendommen Borgergadehus i København, bygget i 1945

Facaden på en af Københavns centralt beliggende ejendomme får nu et markant ansigtsløft. Dreyers Fond er i gang med at renovere facaden på den kendte og markante ejendom, Borgergadehus, som ligger i Borgergade, Gothersgade og Landgreven. Det er arkitektfirmaet Vandkunsten, der står for facaderenoveringen, som også omfatter energioptimering af ejendommen.

Borgergadehus er bygget i 1945 og tegnet af arkitekt Thorvald Dreyer, som er den ene af de to stiftere af Dreyers Fond.

Borgergadehus har tidligere huset småindustri og værksteder. Samtidig har Badeanstalten i København haft årelang beliggenhed i ejendommen.

I dag huser Borgergadehus blandt andet Studieskolen, Mellemfolkeligt Samvirke, en række it-virksomheder og reklamebureauer.

Ejendommen Borgergadehus er på godt 25.000 m2. Ved facaderenoveringen får ejendommen nyt tag, nye vinduer og bliver samtidig energioptimeret. Renoveringen forventes færdig i sommeren 2013.

Dreyers Fond har også for nylig etableret ny facade på en af sine andre ejendomme, Kalvebodhus, som ligger på Kalvebod Brygge. Denne ejendom er også tegnet af Thorvald Dreyer.

- De facadeløft vi giver Borgergadehus og Kalvebodhus er helt i tråd med vores strategi om at udvikle vores eksisterende ejendomsportefølje. Vi lægger stor vægt på både det arkitektoniske udtryk og energioptimeringen, siger Bo Rygaard, direktør i Dreyers Fond.

Dreyers Fond har en betydelig del af sin portefølje investeret i ejendomme. Blandt fondens mere kendte ejendomme er det tidligere Valencia på Vesterbrogade i København, som netop nu er ved at blive restaureret og moderniseret af arkitekt Dorte Mandrup. Fonden har i 2013 udvidet sin ejendomsportefølje med flere nye ejendomme blandt andet et gammelt industrihus på Fælledvej 19 i København. Det er målsætningen også fremover at investere yderligere i ejendomme i de store byer som København, Århus og Aalborg.

Fondens forretningsaktiviteter er fundamentet for Dreyers Fonds uddelinger.

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond et etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. I Kraft og Partners’ analyse af danske fonde i 2012 er Dreyers Fond blandt de 25 største fonde målt på henholdsvis formue og uddelinger.
Læs mere om Dreyers Fond på www.dreyersfond.dk