FN-byen og kontortårne får ny ejere

FN Byen og byggeretterne til to kontortårne på Marmormolen og Langeliniespidsen overtages af konsortiet Harbour P/S

Den 1. maj overtages FN Byen og byggeretterne til to kontortårne på hhv. Marmormolen og Langeliniespidsen af konsortiet Harbour P/S, bestående af ATP Ejendomme, PensionDanmark (45,75 pct. hver især) og By & Havn (8,5 pct.). Harbour købte FN Byen og de to byggeretter tilbage i december 2011 for ca. 2,1 mia. kr., som årets største ejendomshandel. FN Byen har 45.000 etagemeter, mens de to kontortårne vil rumme i alt 58.000 kvm.  Oertagelsen markerer en handel af international standard og understreger Harbours potentiale som storinvestor.

- FN Byen er et enestående bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk og byggeteknisk standard, der vil være en perfekt arbejdsplads for flere tusinde FN-ansatte og hvert år modtage gæster fra hele verden. Det vil sætte skub i udviklingen af Københavns nye internationale bydel. Samtidig er det en god investering, der vil give et godt, stabilt afkast til vores medlemmers pensioner i en lang årrække,siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

For Harbour er investeringen interessant af flere årsager: FN Byen er udlejet på gode lange lejekontrakter til FN og de kommende kontortårnes unikke placering på spidserne af Marmormolen og Langeliniespidsen får stor signalværdi i havnemiljø-et. Derudover har både det eksisterende FN-byggeri og det kommende kontortårn-byggeri et tydeligt bæredygtigt fokus.

- For os er det vigtigt, at byggerierne på Marmormolen opføres i en kvalitet, der modsvarer den enestående beliggenhed ved kajkanten i Nordhavnen. I samarbejde med PensionDanmark og ATP kan vi løfte opgaven og sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af området - både til glæde for københavnerne og pensionskunderne, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

- Investeringen i FN Byen er i god overensstemmelse med vores ambitiøse strategi for investeringer i fast ejendom. Her er tale om et topmoderne kontorbyggeri med en fantastisk placering, en god lejekontrakt og stort fokus på bæredygtighed i bred forstand. Vi glæder os desuden til at deltage i udviklingen af nye kontorbyggerier på Langelinie og Marmormolen, som udgør nogle af de bedste beliggenheder i København, siger direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme.

FN Byens miljømæssige profil er klar, hvilket i 2012 resulterede i den første anerkendelse i form af den europæiske pris: GreenBuilding Award. Byggeriet er meget energieffektivt, og det færdige hus vil bruge under 50 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Der vil bl.a. være et stort solcellesystem på taget, og afkøling vil ske med havvand. FN-organisationerne er allerede begyndt at flytte ind i første etape af den markante stjerneformede bygning, tegnet af 3XN.

Forarbejdet til de to kontortårne er i proces, men selve byggeriet vil først sættes i gang, når der er tilstrækkeligt lejergrundlag. Fakta FN Byen er opført på sin egen ø ved Marmormolen. Harbour P/S udlejer FN Byen på ca. 45.000 etagemeter og 6.000 kvm kælder til den danske stat med syv FN-organisationer som brugere.

Det bæredygtige byggeri, der blandt de første i Norden LEED-certificeres, er tegnet af 3XN og opføres af E. Pihl & Søn. De to kontortårne på hhv. Marmormolen og spidsen af Langelinie, tegnet af den verdensberømte arkitekt Steven Holl, kommer til at rumme kontorarealer på 58.000 kvm med en unik placering lige ved indsejlingen til Københavns Havn. Byggeriet er endnu ikke sat i gang, men det vil ske, når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. De to grunde, som tårnene skal bygges på, har hidtil været 100 pct. ejet af hhv. By & Havn og ATP. Nu overtager Harbour P/S begge grunde og det videre projektudviklingsarbejde.