TUN: Fjern momspligt på byggegrunde

Momspligt på salg af byggegrunde og nybyggeri uhensigtsmæssigt i den nuværende, økonomiske situation, mener Trælasthandlerunionen TUN
TUN: Fjern momspligt på byggegrunde

Palle Thomsen, direktør i Trælasthandlerunionen – TUN.

- Beskæftigelsen i byggesektoren har været svagt stigende siden starten af 2010. Fremgangen kan dels skyldes en gennemgående lav rente og afskaffelse af momsfritagelsen på byggegrunde ved årsskiftet, som dermed har ført til fremskudte igangsættelse af byggeopgaver og boliginvesteringer til fordel for beskæftigelsen i byggeriet. Afskaffelsen af momsfritagelsen gør, at salg af byggegrunde og nybyggeri bliver momspligtigt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i den nuværende økonomiske situation, siger Palle Thomsen, direktør i Trælasthandlerunionen – TUN.

- De positive tendenser ser dog ud til at blive presset tilbage pga. de gældsproblemer, vi ser i USA og i det sydlige Europa. Gældsproblemerne har vist sig så store, og tilliden til politikerne har været stødt faldende pga. manglende handlekraft. Den globale økonomiske situation har påvirket forbrugerne, også i Danmark, hvor det bl.a. slår ud i faldende forbrugertillid og faldende boliginvesteringer, siger Palle Thomsen og tilføjer:

- Med udgangspunkt i den hektiske sommer er det nu vigtigt, at politikerne både i Danmark og i resten af verden udviser handlekraft, så forbrugere igen kan se en positiv fremtid og derigennem får sat gang i boliginvesteringerne. Vi har set, at den danske regering med ”Holdbar vækst” ønsker at sætte gang i boligmarkedet og derigennem boliginvesteringer og det private forbrug. Vi ser det som et positivt signal, men initiativerne kan forbedres, så forbrugerne rigtig kan sætte gang i boliginvesteringerne, siger Palle Thomsen.