Enhedslisten: Massiv investering i energirenovering

Alle offentlige bygninger skal være renoveret inden 10 år og alt nybyggeri skal være passivhusstandard, foreslår Enhedslisten

- Energibesparelser er centrale i Enhedslistens klimaplan. Det vil især være energibesparelser i bygningsmassen, der vil skabe arbejdspladser, hvilket også vil bidrage til en betydelig klimaeffekt idet 40 procent af CO2-udledningen i Danmark stammer fra bygningerne, siger Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten.

- Vi foreslår, at alt nybyggeri som minimum være lavenergiklasse 1, og fra 2015 skal alt nybyggeri være passivhusstandard. Det vil koste 2,8 mia. kr. årligt at finansiere, men jobeffekten heraf vil være 5.000 årligt i fem år, siger Johanne Schmidt-Nielsen og fremhæver også Enhedslistens klimaplan.

I klimaplanen opstilles en række tiltag, der skal sætte gang i energirenoveringen af den eksisterende boligmasse. Initiativerne strækker sig fra rådgivning over differentieret ejendomsbeskatning til etablering af en energisparefond, hvor boligejere kan optage rentefri lån til energirenoveringer.

- Enhver investering i energirenovering vil tjene sig selv hjem hen over en årrække. Der er således ikke tale om en løbende udgift for staten, men derimod om en række investeringer og lån, der bliver betalt tilbage, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Denne plan kræver ifølge Enhedslisten en finansiering på 4,3 mia. kr. årligt, men har en job effekt på 9.500 personer årligt i 20 år.

Endelig foreslår Enhedslisten, at alle offentlige bygninger skal være renoveret inden 10 år.

- For at sikre, at arbejdet kommer i gang hurtigt, og at der dermed opnås en beskæftigelseseffekt her og nu, foreslår vi endvidere, at alle offentlige bygninger skal være renoveret om 10 år. Det vil koste 3,8 mia. kr. årligt, men vil også kunne skabe 8.500 arbejdspladser årligt i 10, år siger Johanne Schmidt-Nielsen.