Uddannelsescenter ved Skanderborg udbygges

Raunstrup A/S skal stå i spidsen for opførelse af en tilbygning på 2.200 kvm for Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse

Raunstrup A/S vandt totalentreprisekonkurrencen om tilbygningen til Center for Uddannelse. KPF Arkitekter og Orbicon l Leif Hansen er rådgivere på projektet.

Tilbygningen består af en åben og gennemlyst foyerbygning i to etager, hvorfra der er adgang til alle funktioner på skolen og en vinkelformet undervisningsbygning i tre etager. Denne bygning danner et markant hjørne på bebyggelsen og skaber samtidig et smukt og levende sammenhængende indre forløb med skolens andre fællesfaciliteter.

Administration og lærerværelse er placeret i foyerens vestlige side umiddelbart inden for vindfanget, mens studievejledning og samtalerum er placeret på 1. salen. Adgangen hertil foregår ad en fint organisk formet trappe, der løber fra gårdhaven og ind i foyeren.

Billedkunst er placeret i undervisningsbygningens niveau 0 og har udsyn til en fin lille gårdhave. Klassefløjens niveau 2 og 3 består af to identiske etager med hver fire lokaler og studieområder, der spænder på tværs af etagen. En løsning, der skaber et mangfoldigt og fleksibelt studiemiljø på etagerne. Klasselokalerne har høje smalle vinduer, der danner et rytmisk forløb i facaderne, skriver virksomheden.

Den vinkelformede bygningsdel er i røde teglsten svarende til de eksisterende på uddannelsescenteret. Undervisningsfløjens nordfacade og administrationsbygningen er monteret med galvaniserede plader.

Projektet tager i sin hovedstruktur højde for, at det vil være muligt at udvide skolens kapacitet ved at bygge yderligere etager på undervisningsafsnittet.