70´er-byggeri i Holbæk skal renoveres

E. Pihl & Søn A/S skal for boligselskabet Lejerbo renovere 280 lejligheder i bebyggelsen Agervang/Engvang i Holbæk

E. Pihl & Søn A.S. har netop skrevet kontrakt med boligselskabet Lejerbo om renovering af 280 lejligheder i bebyggelsen Agervang/Engvang i Holbæk. Hovedentreprisen til 90,6 mio.kr. er vundet i licitation.

En del af bebyggelsens femetages ejendomme er opført som betonelementbyggeri i 1970’erne, hvor der var andre krav til f.eks. isolering. Boligernes facader skal derfor efterisoleres, og lejlighederne får nye vinduer, døre og altaner med glasinddækning. Indvendig skal Pihl renovere badeværelser, VVS- og elinstallationer, ventilationsanlæg og elevatorer. Da gavllejlighederne er angrebet af skimmelsvamp, skal Pihl desuden foretage skimmelsvamprenovering.

- Vi glæder os til udføre opgaven i samarbejde med Lejerbo og projektets øvrige parter. Pihl har mange års erfaring med store boligrenoveringsprojekter, f.eks. Farum Midtpunkt og Lundegården i Ballerup, og vores medarbejdere er derfor godt forberedte til at gennemføre opgaven i Holbæk, siger projektdirektør Per Semmling, Pihl.

Mange håndværksgrupper inddrages

- Under renoveringen af Agervang/Egnvang i Holbæk skal der involveres mange forskellige håndværksgrupper, og derfor vil vi have fokus på planlægning – der sker i tæt samarbejde med håndværksgrupperne, bygherre, byggerådgiver Vilhelm Lauritzen A/S, rådgiver Eibye & Holmsgaard A/S, Peter Holst Arkitektur & Landskab og Kullegaard Arkitekter AS – samt professionel byggestyring og naturligvis information og løbende kontakt til beboerne, forklarer Michael Bødker og Per Dahlmann Folkenberg, begge fra Pihls boligrenoveringsteam.

Langt de fleste boligrenoveringer sker mens beboerne bor i lejlighederne, men ved skimmelsvamprenovering er man nødt til at genhuse beboerne. I Agervang/Engvang bliver beboerne i de berørte lejligheder derfor genhuset i en midlertidig pavillonby, der opføres i bebyggelsen.

Bedre energiøkonomi

Pihl udfører i øvrigt flere og flere både små og store boligrenoveringer som energirenovering/ klimaskærmrenovering, hvor bygherren vælger løsninger, der giver en bedre energiøkonomi. Efterspørgslen på denne type renovering kommer fra både private og almennyttige boligselskaber, andelsboligforeninger m.fl., der ønsker at fremtidssikre deres boliger.

- Det giver god mening at overveje energiforbedringer, når man alligevel skal i gang med en omfattende renovering, siger projektdirektør Per Semmling, der er ansvarlig for Pihls boligrenoveringsteam.

- I Pihl kan boligrenoveringsteamet trække på intern specialistviden inden for en række områder, herunder energioptimering af byggeri, og vi kan derfor tilbyde innovative løsninger, der ikke nødvendigvis gør renoveringen meget dyrere, og som ofte tjener sig selv ind i løbet af kort tid.