Bygge-videncenter undervejs

Nyt videncenter skal udvikle fælles IT-standarder, der styrker digitalisering i byggeriet og skaber øget produktivitet

Nyt videncenter til 67 mio. kr. skal udvikle fælles IT-standarder, der styrker digitalisering i byggeriet og skaber øget produktivitet. Centret bakkes op af alle byggeriets aktører. Ca. 10.000 byggevirksomheder får glæde af den nye viden.

- Dansk byggeri kan ikke præstere samme produktivitetsstigninger som andre brancher. Derfor er det meget glædeligt, at den danske byggebranche nu går sammen om at etablere det nye videncenter. Jeg har store forventninger til centret. Det skal skabe grundlag for at digitalisere alle faser af byggeprocessen – fra projektering til nedrivning mange år senere – og styrke hele byggebranchen, udtaler Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Videncentret skal udvikle fælles standarder for det digitale byggeri, afprøve dem i praksis og arbejde for, at de bliver implementeret i byggeriet. Arbejdet vil blive baseret på værdianalyser. Det indebærer, at der kun udvikles standarder på områder, der giver værdi for det enkelte byggeri, den enkelte virksomhed og branchen som helhed. 10.000 rådgivnings- og byggevirksomheder forventes at udvikle og implementere nye produkter og/eller processer som følge af videncentrets arbejde.

Projektet har et samlet budget på 67 mio.kr. Midlerne kommer fra EU’s regionalfond (33 mio.kr.), staten (17 mio.kr.) og byggebranchens egenfinansiering (10 mio. kr.) og Realdania (7 mio. kr.). Efter høring af Danmarks Vækstråd har Erhvervs- og Byggestyrelsen udvalgt projektet, der dermed får støtte fra den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, som er en del af EU’s strukturfondsmidler.

Bevillingen på 67 mio. kr. dækker udviklingsarbejdet i godt fire år. Centret bliver en organisatorisk enhed - ikke et fysisk center. Det får et sekretariat, der placeres hos Byggecentrum.