Sundere indeklima med intelligent styresystem

Aalborg Sygehus har med et Building Management System nået sit mål om at tilbyde et sikkert og komfortabelt miljø for såvel patienterne som personalet.

Ifølge en udregning foretaget af Samvirke i 2007, dør i gennemsnit ni danskere hver dag på grund af dårlig hygiejne på hospitalerne. Erfaringer fra bl.a. Aalborg Sygehus’ Medicinerhus viser imidlertid, at man med bl.a. intelligent styring af komfort og indeklima kan reducere sygehusinfektioner med 18 pct., nedbringe sygefraværet og spare på energien.

Det er sket ved hjælp af et Building Management System (BMS) leveret af Schneider Electric Buildings Denmark A/S, der som global specialist i energioptimering i mere end 100 lande, tilbyder integrerede løsninger på tværs af forretningsområderne energi- og infrastruktur, industri, datacentre, bygningsautomation og boliger.

Fremtidssikret hospital

Da den langsigtede nybygnings- og renoveringsplan for Aalborg Sygehus blev vedtaget, var det ambitionen at skabe et fremtidssikret hospital, der fungerer med stor pålidelighed og præcision i det 36.000 kvm store bygningskompleks. Især områder som operationsstuer og laboratorier skal opfylde vidtgående krav til temperatur, ventilation og filtrering af luften. Al belysning på sygehuset skal kunne overvåges og styres efter det aktuelle behov – ikke mindst af hensyn til energiforbruget. Desuden var et vigtigt krav, at hver eneste patient personligt skulle kunne tilpasse komforten, f.eks. ved individuel styring af temperaturen.

Den valgte løsning i form af intelligent BMS sikrer den nødvendige integration af alle delsystemerne – og den opfylder sygehusets behov for både et fremtidssikret system og en infrastruktur, der kan udbygges i takt med behovet. Bevægelsesdetektorer og følere styrer belysningen på gange og andre fællesarealer. Tilsvarende sørger CO2-følere for at overvåge ventilation i både mindre og større fællesrum.