Trierhus

:
december 2021
Trierhus - gårdrum

Karréen åbner sig mod nord og øst mod de omgivende byrum. Gårdrummet ligger på en hævet kote, som trækkes ud i facaden, således at det samlede byggeri står solidt på en betonbase.

Trierhus - facade

Byggeriet er opdelt i fem blokke i højder fra fire til seks plan. Når bygningen springer i højden skiftes også teglsten i facaderne, så bygningen fremstår med et mere opdelt og lettere udtryk.

previous next

Effektive kvadratmeter i flere teglfarver

En lempelse af størrelseskravet gør det muligt for udviklerne at bygge flere af de meget efterspurgte små boliger. Trierhus er et sådant gennemtænkt og effektivt nyt boligbyggeri i Bellakvarter

Byggefakta

Trierhus
Emma Gads Vej 16-22
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Bellakvarter A/S
Arkitekt:
Sangberg Architects ApS, Urban Agency ApS
Totalentreprenør:
V8 Construction A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
10000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
april 2020 - september 2021

Bellakvarter kaldes det byområde, der i løbet af de senere år er vokset op omkring Bella Center i den nordlige del af Ørestad City. Udover et rækkehuskvarter består området mest af etagehusbebyggelser, der i deres grundform fortolker det klassiske københavnske karrémotiv. Den sydlige del af Bellakvarter er stort set færdigudviklet, mens den nordlige del fortsat bebygges med bolig- og erhvervsbyggerier. Et af de senest færdiggjorte byggerier er Trierhus, der rummer 135 udlejningsboliger.

Trierhus er opført i totalentreprise af V8 Construction A/S, der på kun 24 måneder har opført 412 boliger i Bellakvarter fordelt på tre ejendomme. Udover Trierhus, drejer det sig om boligbyggerierne Gads Hus (byggefelt 13) og Emmahus (byggefelt 12).

– Vi er ikke færdige i Bellakvarter endnu. Faktisk skal vi i gang med endnu tre byggerier i den nordlige del, nemlig byggefelterne 1, 4 og 3 Nord. Trierhus er bygget på kun 17 måneder fra vi gik i jorden og afleveret tre måneder før tid. Huset er her kort efter afleveringen ovenikøbet allerede fuldt udlejet, så efterspørgslen er der tydeligvis, siger projektchef Christoffer N. Nissen fra V8.

Ifølge Christoffer N. Nissen har firmaet en meget flad ledelsesstruktur med kun en projektleder og en byggeleder på hvert projekt, hvilket giver meget hurtige og effektive beslutningsprocesser. Kombineret med, at man foretrækker faste samarbejder med både bygherrer og underleverandører giver det mulighed for nogle meget effektive byggeforløb.

Enkelt og robust hus

Trierhus har form som en åben karré, der afgrænses af to L-formede byggerier omkring et mindre gårdrum. Lokalplanen lægger op til, at karréerne i området skal være afdæmpede i udtrykket og i samspil med hinanden, mens enkelte byggerier som boligtårne og andet får lov at stikke lidt af fra det overordnede koncept. Et andet grundprincip er, at hver karré skal brydes ned i nogle mindre enheder.

– Vi har valgt at gøre det hele så enkelt som muligt, og i øvrigt taget lokalplanen ret bogstaveligt. Derfor har vi udformet byggeriet som fem byhuse i højder fra fire til seks plan. Hver gang der sker et højdespring, så skifter vi også teglfarve. Facaderne går hele vejen rundt om hvert hus. Gården er hævet i forhold til terræn. Den kote har vi trukket ud i facaderne som en betonbase, som alle fem bygninger står på for at skabe sammenhæng. Vinduer og altaner er holdt i sort, men vinduerne er presset så langt som muligt ind i facaderne for at give en fornemmelse af tyngde. Det overordnede mål har simpelthen været at skabe et enkelt og robust hus, der også lever op til den økonomiske ramme, der er på sådan en type projekt, forklarer kreativ direktør og ejer af Sangberg Architects Jonas Sangberg.

Effektive lejligheder

I Københavns Kommune har der i mange år været en regel om, at boliger i nybyggede ejendomme i gennemsnit skulle være på mindst 95 kvadratmeter Det førte til den ønskede vækst i mængden af familieegnede boliger, men de senere år har de mange store lejligheder ført til mangel på små boliger. I nogle af de nye bykvarterer er der derfor givet dispensation fra kravet, hvilket har givet bygherrerne mulighed for at bygge nogle af de små og mindre lejligheder som markedet efterspørger. Trierhus har lejligheder i størrelser fra 54-133 kvadratmeter, men med en klar overvægt af lejligheder under 90 kvadratmeter og mange i størrelsen omkring 55 kvadratmeter.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 4

Kulturcenter

Illuslissat Isfjordscenter

Spektakulært arktisk udstillingscenter

Uddannelsescenter

New Aarch

Kreativ zone i hjertet af Aarhus

Distributionscenter

Reitan Tørvarelager

Fuldautomatisk logistik

Bolig

Trierhus

Effektive kvadratmeter i flere teglfarver

Ungdomsbolig

UMEUS Amager

Optimerede studieboliger med teglskaller i front