AAB

:
maj 2013

AAB afd. 28-30 på hjørnet af Hareskovvej og Frederikssundsvej har bl.a. fået nye gårdmiljøer med renoverede kældertrapper. Udførelse: C. Holbøll & Sønner A/S.

De snart 80 år gamle boliger er i tre etaper blevet opdateret med bl.a. nye køkkener og badeværelser. Projekt: Triarc Arkitekter A/S.

previous next

Bolig for livet

AAB har afsluttet et 10-årigt forløb med en gennemgribende renovering af tre historiske boligbygninger

Byggefakta

AAB
Frederikssundvej 116
2700 Brønshøj
Danmark

Bygherre:
Boligforeningen AAB
Bygherrerådgiver:
Triarc A/S Arkitekter
Arkitekt:
Triarc A/S Arkitekter
Hovedentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Grontmij A/S
Areal:
30100 kvm.
Byggesum: 
215 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2011 - maj 2013

Boliger trives bedst med tilfredse, stabile beboere, som ser frem til at tilbringe en stor del af livet på adressen. Sammen med dem skabes miljø, fællesskab og ansvarlig udvikling.

Det var derfor et af hovedmålene for den renovering og modernisering, der nu er afsluttet af Arbejdernes Andels-Boligforenings tre store afdelinger 28, 29 og 30 i København. Og vel at mærke ikke en hvilken som helst del af byen, men på det markante hjørne af Utterslevvej og Frederikssundsvej, netop hvor Hareskovvejen og dermed motorvej 16 til Hillerød kommer i land.

Opdateringen af AAB afd. 28-30 har været undervejs i mere end ti år med Triarc A/S Arkitekter som totalrådgiver på i alt tre etaper med vekslende sammensætninger af de udførende entreprenører. Den afsluttende etape afventer færdiggørelsen af gårdrums faciliteter. Derefter er i alt 447 boliger blevet til 395 – heraf en del i stueetagerne med specielt sigte på handicappede. Reduktionen i antal sker, fordi de mindste 2-værelsers enheder er lagt sammen i par til tidssvarende størrelser med fire værelser.

- Fordi et af formålene med renoveringen var at skabe rummelige boliger med mulighed for familieforøgelser og dermed færre flytninger og udskiftninger i ejendommene, oplyser helhedsplanen fra 2002.

En betydelig udfordring har været at gennemføre den langvarige og gennemgribende renovering til mindst mulig gene for beboerne. En nøgle til succes i den henseende er orden og ryddelighed på den byggeplads, som har været nærmeste nabo i et helt tiår. Samarbejdspartneren på den opgave var Renex, der bl.a. stod for den overordnede rengøring og vedligeholdelse af hele byggepladsen og for afleveringsrengøring, men også for at stille midlertidige bade- og toiletfaciliteter til rådighed for beboere, mens boligerne var under ombygning.

Boligsammenlægninger

Den seneste etape af fornyelses-projektet er udført med Enemærke & Petersen som totalentreprenør for Triarc Arkitekters projekt: Ejendommenes installationer udskiftes til energibesparende løsninger, nye vinduer i gårdfacaderne, renovering af hovedtrapper i 18 opgange, boligsammenlægninger, modernisering af toiletter og badeværelser i knap 300 boliger samt et nyt gårdanlæg i afd. 28.

Den opgave blev betroet entreprenør- og anlægsvirksomheden C. Holbøll & Sønner: Nye kloakledninger i seks meters dybde betød, at en 22 tons tung gravemaskine blev hejst ind over tagene, da ejendommens smalle port fra 1934 ikke kunne klare de overvættes dimensioner. C. Holbøll & Sønner udskiftede 300 meter betonrør med vores tids polypropylen i dimensioner op til Ø 2500 mm. Med til entreprenørens andel af den omfattende opgave hørte også den generelle gårdsanering, inklusive nye flisebelægninger og nye trapper til ejendommens kælderregioner med in-situ støbte betonhalse og stålværn.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2013 nr. 2

Bolig

AAB

Bolig for livet

Kontorhus

Aaboulevarden

Kontorhus med format til Boulevarden

Hospital

Aarhus Dyrehospital

Moderne rammer for dyr og læger

Domicil

Atea

Synenergi og energi i forskudte fløje

Produktionsanlæg

Central Egelund

Hvid røg over Aabenraa

Produktionsanlæg

Danish Salmon

Fisk pakket ind i stål og beton

Uddannelsescenter

DTU

Nyt glashus på DTU

Shoppingcenter

Fisketorvet

Strøget - kom an!

Skole

Gåsetårnskolen

Svampeangreb gav nye rammer

Plejecenter og genoptræning

Hundested Plejecenter

Hundested Plejecenter forynget

Uddannelsescenter

KUA

Arkitektur og læring på højeste niveau

Distributionscenter

Lantmännen Cerealia A/S

Æstetik på havnefronten

Plejecenter og genoptræning

Lind Plejecenter

Trygge rammer i klassisk formsprog

Bolig

Mølholm Have

Eftertragtede boliger i Vejle

Skole

Mølleholmskolen

Skoleopdatering med fine nuancer

Produktionsanlæg

Novo Nordisk, Kalundborg

Højteknologisk produktion i ydre beskedne rammer

Ungdomsbolig

Nørregadepassagen

Rå karré til de unge

Bolig

Pontoppidan

Hjemme hos divaen

Bilhus

Regionshospital P-hus

Parkeringshus med skulpturelle kvaliteter

Ungdomsbolig

Ringgården

Kube-boliger med kulør

Bolig

Skovgårdsparken

Energirenovering med moderne udtryk

Bolig

Skovhjørnet

Rækkehuse med frit inventarvalg

Hospital

Sygehus Thy Mors

Akutmodtagelse i hvidt

Bolig

Torphusene

Rækkehuse med udsigt fra toppen

Domicil

Udbetaling Danmark Vordingborg

Pensionskroner lagt i trygge rammer

Skole

Utterslev Skole

Ny overbygning på Utterslev Skole