Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Tekst:

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.

Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget 11. februar 2014 i EU´s ministerråd. 

Medlemsstaterne har efter vedtagelsen 24 måneder til at implementere direktivet i national ret. I Danmark skal udbudsdirektivet implementeres ved ny udbudslov. Det forventes, at der kan fremsættes et lovforslag i Folketingssamlingen 2014/2015. 

Du kan læse mere om det nye udbudsdirektiv og udbudsudvalgets arbejde på udbudsudvalgets hjemmeside.

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbudslovsudvalg

Man kan let risikere at gå galt i byen, hvis man ikke holder sig orienteret om, hvad der kommer til at foregå på udbudsområdet. Og netop i år forventes det, at EU´s udbudsdirektiver bliver implementeret i dansk lovgivning.

Nye tiltag

- De nye udbudsdirektiver indeholder en række tiltag, bl.a. i forhold til lettere adgang til udbudsformerne konkurrencepræget dialog og udbud efter forhandling, introduktion af udbudsformen innovationspartnerskab, mulighed for anvendelse af miljømærker, mulighed for at tage særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder mv., forklarer Jesper Petersen Bach, advokat med speciale i udbudsret fra advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen i Aarhus.

Det gode købmandsskab

- Det nyligt udnævnte udbudslovsudvalg, som har til opgave at implementere de nye udbudsdirektiver, står foran en stor opgave – i hvert fald, hvis man læser kommissoriet for udvalget, hvori det bl.a. hedder: ”Målet er, at sætte ”det gode købmandsskab” i centrum, når det offentlige køber ind, således at ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde.” I kommissoriet kan man dog også læse, at der fortsat vil være tale om ”et meget omfattende, detaljeret og komplekst regelsæt”. Det bliver derfor spændende at følge udvalgets arbejde, som skal være afsluttet medio år 2014, siger Jesper Petersen Bach.

Udvalgets arbejde skal munde ud i et udkast til en ny dansk udbudslov, som skal indeholde forslag til centrale regler for området, for eksempel de generelle principper for ligebehandling mv. Desuden skal der udarbejdes et udkast til en bekendtgørelse, som implementerer direktivernes mere detaljerede og specifikke regler i dansk ret. Endelig skal udvalget komme med et forslag til hensigtsmæssige konsekvensændringer af tilbudsloven og håndhævelsesloven samt en prioriteret liste med forslag til vejledningsindsats.

Byggekurser.dk har arrangeret følgende kurser om udbudsret:

Udbudsret for praktikere – onsdag, 02. april 2014, Aarhus C

Udbudsret for praktikere – onsdag, 21. maj 2014, København SV

Desuden:

Udbudsmateriale – onsdag, 19. november 2014, Aarhus C

 

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Entrepriseret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i...

Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget...

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirmaMålgruppeKurset henvender sig til entreprenører,...

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.Du får et...

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan...