Skærpede regler om dansk arbejdsudlejeskat - rammes din virksomhed?

Tekst:

Folketinget har strammet reglerne om arbejdsudleje, hvilket får den konsekvens, at langt flere danske virksomheder skal indeholde dansk arbejdsudlejeskat

- Såfremt den danske virksomhed ikke indeholder og afregner den fornødne arbejdsudlejeskat til SKAT, hæfter den danske virksomhed herfor, fremhæver Bettina Fristed, direktør, KPMG.

-  Hidtil har entreprisekontrakter indgået med udenlandske virksomheder ikke medført dansk skattepligt for de udenlandske lønmodtagere, hvis ansvar, risiko m.v. for det udførte arbejde har ligget ved den udenlandske virksomhed. Dette forhold er nu ændret med de skærpede regler, således at den danske virksomhed ikke længere nyder beskyttelse efter entreprisereglerne, siger Bettina Fristed.

De skærpede arbejdsudlejeregler indebærer endvidere, at den udenlandske medarbejder i visse situationer vil kunne rejse krav overfor den danske virksomhed om dansk mindsteløn, overtidsbetaling, feriepenge og pension m.v. selvom medarbejderen ikke er ansat i den danske virksomhed. Fagforeningerne vil tillige kunne strejke og blokere den danske arbejdsplads med sympatikonflikter m.v. til støtte for de udenlandske medarbejderes lønkrav m.v.

Byggekurser.dk har i samarbejde med KPMG Aarhus derfor arrangeret kurset ”Arbejdsudlejeskat” 16. april i Aarhus næste år – rettet til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder

Kurset dækker tværdisciplinært, og vil fokusere på arbejdsudleje/entreprise fra en skatteretlig, momsmæssig og ansættelsesretlig synsvinkel.

Læs mere tilmeld dig her: kursus arbejdsudlejeskat

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Entrepriseret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i...

Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget...

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirmaMålgruppeKurset henvender sig til entreprenører,...

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.Du får et...

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan...