Entrepriseret for praktikere

Foredrag: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus C, Danmark, 22.10.2015

Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i praksis

Dit udbytte

  • Du bliver stærkere når det gælder byggesager fordi du får fuldstændigt overblik over de principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold
  • Du får det gyldne overblik over dine rettigheder og forpligtelser når det gælder om at gennemføre en byggesag
  • Du får helt sikkert opdateret indsigt i status på ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m.
  • Du får viden om og kendskab til de situationer, hvor det ofte går galt i praksis – og konkrete bud på hvad du kan gøre for at forebygge og undgå disse situationer
  • Du går hjem med redskaber til at undgå tvister – eller til at løse dem hurtigere og nemmere end ellers. Til fordel for din virksomhed

Emner:

Entrepriseaftalen, formkrav og fælder, AB92, sikkerhedsstillelse, aftaler om ekstraarbejder, forsinkelse, tidsfristforlængelse, reklamation, forcering, aflevering, konsekvenser, afleveringsforretningen og protokol, mangler, grænsefladen mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl, forebyggelse af tvister m.m.

Program

08.30 – 09.00          Morgenmad

09.00 – 12.00          Velkomst og præsentation

                                   Entrepriseaftalen

                                   Indgåelse af entrepriseaftaler

                                   Formkrav og fælder AB92

10.00 – 10.15          Pause

                                   Sikkerhedsstillelse

                                   Entreprisens udførelse

                                   Ekstraarbejder

                                   aftaler om ekstraarbejder

                                   typiske tvister om ekstraarbejder 

                                   definitionen på ekstraarbejder

                                   enhedspriser

12.00 – 13.00          Frokost

13.00 – 16.20          Forsinkelse

                                   Tidsfristforlængelse

                                   Dagbod eller erstatning

                                   Reklamation

                                   Forcering

14.30 – 14.45          Pause

                                   Aflevering

                                   Konsekvenser

                                   Afleveringsforretningen og protokol

                                   Mangler, hvad er mangler

                                   Grænsefladen mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl

                                   Reklamation

                                   Forældelse

                                   Tvister, forebyggelse af tvister

                                   Voldgiftssager

                                   Syn og skøn

16.20 – 16.30          Afrunding og udlevering af deltagerbeviser

 

Tilmeld dig kurset på byggekurser.dk - rabat ved flere fra samme firma!

 

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Skærpede regler om dansk arbejdsudlejeskat - rammes din virksomhed?

Folketinget har strammet reglerne om arbejdsudleje, hvilket får den konsekvens, at langt flere danske virksomheder skal indeholde dansk...