Entrepriseret for praktikere

Foredrag: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Århus C, Danmark, 22.10.2015

Målgruppe

Kurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i praksis

Dit udbytte

  • Du bliver stærkere når det gælder byggesager fordi du får fuldstændigt overblik over de principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold
  • Du får det gyldne overblik over dine rettigheder og forpligtelser når det gælder om at gennemføre en byggesag
  • Du får helt sikkert opdateret indsigt i status på ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m.
  • Du får viden om og kendskab til de situationer, hvor det ofte går galt i praksis – og konkrete bud på hvad du kan gøre for at forebygge og undgå disse situationer
  • Du går hjem med redskaber til at undgå tvister – eller til at løse dem hurtigere og nemmere end ellers. Til fordel for din virksomhed

Emner:

Entrepriseaftalen, formkrav og fælder, AB92, sikkerhedsstillelse, aftaler om ekstraarbejder, forsinkelse, tidsfristforlængelse, reklamation, forcering, aflevering, konsekvenser, afleveringsforretningen og protokol, mangler, grænsefladen mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl, forebyggelse af tvister m.m.

Program

08.30 – 09.00          Morgenmad

09.00 – 12.00          Velkomst og præsentation

                                   Entrepriseaftalen

                                   Indgåelse af entrepriseaftaler

                                   Formkrav og fælder AB92

10.00 – 10.15          Pause

                                   Sikkerhedsstillelse

                                   Entreprisens udførelse

                                   Ekstraarbejder

                                   aftaler om ekstraarbejder

                                   typiske tvister om ekstraarbejder 

                                   definitionen på ekstraarbejder

                                   enhedspriser

12.00 – 13.00          Frokost

13.00 – 16.20          Forsinkelse

                                   Tidsfristforlængelse

                                   Dagbod eller erstatning

                                   Reklamation

                                   Forcering

14.30 – 14.45          Pause

                                   Aflevering

                                   Konsekvenser

                                   Afleveringsforretningen og protokol

                                   Mangler, hvad er mangler

                                   Grænsefladen mellem projekt-, tilsyns- og udførelsesfejl

                                   Reklamation

                                   Forældelse

                                   Tvister, forebyggelse af tvister

                                   Voldgiftssager

                                   Syn og skøn

16.20 – 16.30          Afrunding og udlevering af deltagerbeviser

 

Tilmeld dig kurset på byggekurser.dk - rabat ved flere fra samme firma!

 

Denne artikel er publiceret af Byggekurser.dk i kategorien

Flere artikler fra Byggekurser.dk

Udbudsret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre, som beskæftiger sig med udbud af...

Entrepriseret for praktikere

MålgruppeKurset henvender sig til entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med entrepriseret i...

Styr på de nye direktiver? Kursus næste uge i Aarhus

Der er stadig ledig plads på kurset 2. april i Aarhus og 21.maj i København - tilmeld dig i dag.Det nye udbudsdirektiv er endeligt vedtaget...

Forsinkelse og dagbøder

Med Michael Melchior, advokat (H), partner, Abel & Skovgård Larsen advokatfirmaMålgruppeKurset henvender sig til entreprenører,...

Arbejdsudlejeskat

Kurset henvender sig til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.Du får et...

Rammeaftaler i praksis

Hvad forstås ved en rammeaftale?Fordele og ulemper. Hvordan tildeles rammeaftale og hvordan tildeles kontrakt. SKI rammeaftaler. Hvordan...