CO2-potentiale i skruepæles bæreevne

Ny dokumentationsmetode for skruepæles bæreevne kan gøre byggeriet mange tons CO2 lettere

”Byggebranchen skal ikke sætte mere stål i jorden, end der reelt er behov for”. Sådan siger Jens Jacob Porsmose fra Andreasen & Hvidberg, der sammen med Bayo.s og Aalborg Universitet har udviklet en ny metode til optimering af skruefundering. Gevinsten er en C02-besparelse på op til 80 % ved fundering af et konventionelt typehus sammenlignet med betonfundering.

Den, der er i stand til at måle og dokumentere jordbundens bæreevne, har også mulighed for at udnytte jordens styrker i et byggeri. Sådan er kongstanken hos direktør Jens Jakob Porsmose fra den geotekniske rådgiver Andreasen & Hvidberg, der sammen med Bayo.s Skruefundamenter og Aalborg Universitet har udviklet en ny metode og et software til dokumentation af skruepæles installation og bæreevne.

Dokumentationen af bæreevnen foretages, mens pælene bliver monteret i jorden, og på den måde kan antal og længde optimeres undervejs i et projekt, så entreprenøren undgår overdimensionering.

Tankesættet bag dokumentationsmetoden er allerede blevet benyttet af Andreasen & Hvidberg på flere konstruktioner, der er opført på skruefundamenter, som CPH Village, Hages Badehotel Lolland og til stabilisering af en kloakledning i et stort moseområde i Støvring Ådal.

- Vi så et potentiale for at optimere brugen af skruepæle, fordi der ikke ligger så meget forskning bag anvendelsen, som der gør ved andre former for fundering, og vi så et behov for at anskue brugen på andre måder end ud fra det eksisterende normgrundlag. Fakta er, at vi er nødt til at optimere, hvis vi vil nedbringe CO2-aftrykket i byggeriet. Byggebranchen skal ikke sætte mere stål i jorden, end der reelt er behov for, forklarer Jens Jakob Porsmose.

Andreasen & Hvidberg, Bayo.s Skruefundamenter og Aalborg Universitet er netop blevet præmieret med Bygningskomponentprisen af Villum Fonden & Velux Fonden ud fra begrundelsen, at forskningens resultater sætter ”nye standarder for skruefundamenter, der kan gøre byggebranchen mange tons C02 lettere, hurtigere og billigere”.

Til kamp mod overdimensionering i hele landet

Hos Andreasen & Hvidberg har det givet et stort vidensløft at deltage i forskningsprojektet, hvor blandt andet skruepælenes lejringstæthed, sidetryk, lodret last, moment er blevet undersøgt i 1200 test på Aalborg Universitet.

- Vi oplever en generel tendens i markedet til overdimensionering, og forskningsprojektet har givet os viden og data til også at kunne rådgive geoteknisk inden for andre konstruktionsformer. Vi har en hel afdeling, der beregner og optimerer pæle, og vi er undervejs blevet landsdækkende. Hele den her grundtanke om at optimere peger i den grad ind i den grønne omstilling og kan om noget give C02-besparelser, understreger Jens Jacob Porsmose.

Samtidig er målet, at dokumentationsmetoden efter nytår bliver tilgængelige for alle igennem et nyt instrument, der bruger softwaren til at beregne og dokumentere Bayo.s’ skruepæles bærevne.

- Vi forsøger at løfte kvalitetsniveauet i branchen, således at rådgivere får datagrundlaget til trygt at kunne tage ansvar for konstruktioner, hvor der bruges skruepæle. Med metoden får bygherrer og rådgivere nu mulighed for at opnå optimering i deres bygningskonstruktioner, forklarer Jens Jacob Porsmose.

Den nye dokumentationsmetode skal nu godkendes indenfor de danske normer. Metoden er den første i Danmark, der kan dokumentere brugen af skruefundamenter og derved sikrer, at bygningsreglementets Eurocode 7 overholdes.