Fundering

CO2-potentiale i skruepæles bæreevne

Ny dokumentationsmetode for skruepæles bæreevne kan gøre byggeriet mange tons CO2 lettere

480 meter udløbsledning etableret i blød mosejord uden bæreevne

Rebild Forsyning udlægger udløbsledning fra to regnvandsbassiner, hvor moseterræn uden bæreevne umuliggør konventionel rørlægning

130 tons bore-kæmpe parat til arbejde

Kæmpestor Liebherr-maskine til Hercules Fundering kan bore huller med diameter på tre meter

Ny metode til fundering

Ifølge danske tømrermestre spares der både tid og penge ved at fundere med en løsning, der er velkendt i Tyskland

Ny SBi-anvisning om fundering

Ny SBi-anvisning om fundering forenkler brugen af nye byggeregler efter overgang til de europæiske standarder, Eurocodes

Stålsatte fundamenter

Hurtig og solid fastgørelse i jorden med stålelementer – uden opgravning og uden anvendelse af beton.