Stålsatte fundamenter

Tekst: 

Hurtig og solid fastgørelse i jorden med stålelementer – uden opgravning og uden anvendelse af beton. Til stærke, konkurrencedygtige priser. Det er budskabet fra Dansk Stålfundering, der er specialist i løsninger til fastgørelse af produkter, der kræver et fundament.

- Fordelen ved at anvende vore stålelementer til fundament er først og fremmest, at det udover at være solidt samtidig er hurtigt udført – på en time kan vi have fundamentet klar til montering af en lygtepæl, og det betyder noget, hvis f.eks. en større vejstrækning skal have nye lygtepæle monteret. Det er med til at spare tid, og det giver god økonomi, fremhæver Niels Erik Pedersen, direktør for Dansk Stålfundering A/S i Farum.

Forankring året rundt

Dansk Stålfundering.

Virksomheden er dansk eneforhandler af de patenterede stålfundamenter Groundplug, der fremstilles af Groundplug International ApS – stålelementer, der kan være fra 600 til 3.500 mm høje og veje mellem 10 og 150 kilo.

Fundamenterne anvendes til at fastgøre en lang række emner – lige fra skilte hos virksomheder, institutioner og i byrum til byinventar som skraldespande og ordenstavler, men det er i princippet alle genstande, der kan fastgøres i jorden ved hjælp af løsningen. Og der kan forankres året rundt – i al slags vejr og vind.

- Og såfremt der på et tidspunkt skal foretages en retablering, så kræver det ikke et stort gravearbejde, fordi elementerne fylder så lidt – kun 40×40 cm. Det er også med til at spare tid, fremhæver Niels Erik Pedersen.

Sikker montering

Ved monteringen tager Dansk Stålfundering ansvaret for, at alle forhold forud for monteringen er i orden. Det gælder indhentning af kabeltegninger og anvendelse af en elektronisk kabelsøger for at sikre, at der ikke forekommer kabler under det sted, hvor fundamentet skal etableres.

- Men da traditionel kabelsøgning kun opfatter kabler med spænding, anvender vi også geotermisk fotografering af jorden, så vi er helt sikre på, at der ikke forårsages brud på nogle kabler ved vor fundamentering, siger Niels Erik Pedersen.

Når området for fundamentet er sikret, bores et mindre hul, der passer til den del af stålelementet, der består af en pæl. Herefter anvendes en hydraulisk hammer til at banke fundamentet på plads, og der udløses efterfølgende en modhager i bunden af stålelementet som er med til at styrke fastgørelsen. Umiddelbart herefter tåler fundamentet belastning.

- Løsningen er meget solid. Ved urolighederne omkring Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København var det eneste, der stod tilbage efter urolighederne, faktisk de skraldespande, som var funderet med vores stålfundamenter, fremhæver Niels Erik Pedersen.