Energipark til 60 mia.kr skal opføres i Ringkjøbing-Skjern

COWI og Arkitema er rådgivere på projektet Megaton, som sigter til at opføre en af verdens største integrerede energiparker inden 2030

Projektudvikleren GreenGo Energy samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune om at udvikle en grøn energipark baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi og et 2GW stort elektrolyseanlæg. Målet er at producere over 1 million ton grønne brændsler årligt.

COWI og Arkitema er rådgivere på projektet Megaton, som sigter til at opføre en af verdens største integrerede energiparker inden 2030. 

Over et område på 4.000 hektarer i Ringkøbing-Skjern Kommune vil projektudvikleren GreenGo Energy rejse sol- og vindenergianlæg på i alt 4 GW. De store mængder grøn strøm skal fødes ind i et nærliggende anlæg, der via elektrolyse og kendte kemiske processer skal producere over én million ton bæredygtige brændstoffer årligt. Denne konvertering fra grøn strøm til grønne brændstoffer kaldes med én samlet betegnelse Power-to-X, eller PtX.

Et infrastrukturprojekt i denne kaliber vil, udover et signifikant bidrag til Danmarks grønne omstilling og direkte bidrag til opnåelse af 2030-målsætningen om 70% reduktion af CO2 udledning, skabe lokal værdi i

Placering stor fordel

En helt afgørende forudsætning for konkurrencedygtige PtX-projekter i stor skala er kontrol over vedvarende energi (VE) i nødvendige mængder og med den rette prissætning. Ligeledes er det afgørende, at VE-produktionen dækker hele året rundt, så elektrolysen kører optimalt og får så mange driftstimer som muligt. Dette kræver den rette kombination af solenergi og vindenergi.

GreenGo Energy har i længere tid arbejdet tæt sammen med lodsejere og naboer til det 350 hektar store grundareal, der grænser op til den kommende Stovstrup 400kV-transformerstation øst for Tarm - arealer, som kommunen allerede har udpeget til energiintensive erhverv som PtX.

Anlæg pakkes ind i et grønt landskab

COWI og Arkitema har bidraget til udarbejdelsen af et unikt koncept omkring fabrikkens design og integration i lokalområdet – et koncept, der spiller sammen med den lokale helhedsplan.

I forbindelse med etablering af fabrikken vil al overskudsjord blive anvendt til at anlægge et bakket terrænlandskab omkring fabrikken for at etablere en organisk kurvet ”PtX-atol”, et bakket ølandskab, der skærmer for indkig til fabrikken fra det omkringliggende landskab i det ellers helt flade landskabsområde med marker og skov.

Det omkransende bakkelandsskab beplantes med gran, fyr, græs og vilde blomster for at understøtte og udvikle biodiversitet og ligeledes etablere et flot landskabstæppe, der omkranser anlægget.

Konceptet understøtter direkte den eksisterende vision og helhedsplan for Skjern og Tarm ved etablering af naturstier, mountainbikeruter og naturlegepladser inklusive et udkigstårn, hvorfra der etableres udsigt til hele fabriksarealet og den omkringliggende energiproduktion, der er en integreret del af fabrikken. Herved skabes en grøn og indbydende totaloplevelse.

De 4GW sol- og vindprojekter vil producere 11,5 TWh grøn strøm årligt – det svarer til mere end 30% af Danmarks nuværende totale elforbrug. Over 85% forventes brugt direkte på fabrikken i produktionen af grønne brændstoffer.

Den samlede investering i Megaton-projektet forventes at være omkring 60 milliarder kr. eller mere end budgettet for to Storebæltsbroer. Der forventes skabt 300-500 permanente lokale arbejdspladser i forbindelse med fabrikken, VE-projekterne og de afledte virksomheder, der tænkes skabt af biprodukter fra produktionen som eksempelvis overskudsvarme.