Ljungdahl: nytænkning af tætningsmetoder nødvendig

Nye, øgede krav gør, at nytænkning af nogle af de traditionelle tætningsmetoder af byggeriet bliver nødvendigt, mener Ljungdahl.

Ved årsskiftet træder BR23 i kraft og gør bæredygtighed til en afgørende faktor i byggeriet. Nye, øgede krav gør, at nytænkning af nogle af de traditionelle tætningsmetoder af byggeriet bliver nødvendigt, mener Ljungdahl.  

Nogle traditionelle byggemetoder risikerer i fremtiden at blive stopklods for blandt andet bæredygtigt byggeri. Derfor skal flere velkendte og etablerede byggemetoder gentænkes, mens arkitekter, bygningsejere og entreprenører bør overveje alternative byggematerialer. Det mener Ljungdahl A/S, der er specialister inden for tætteløsninger til byggebranchen.

– De øgede krav til byggeriet kræver nye løsninger og produkter, hvor produktkvalitet og funktionalitet går hånd i hånd. Aktørerne i byggebranchen skal derfor arbejde sammen for at udvikle nye løsninger og blive dygtigere, så vi i fællesskab kan være med til at understøtte det bæredygtige byggeri på den bedste og mest kreative måde gennem mere miljørigtige løsninger og vidensdeling, udtaler Thomas Vilmar, direktør hos Ljungdahl. 

Fra 2023 må større nybyggeri ikke udlede mere end 12 kg CO2/m2/år set over 50 års levetid. Det er ét af de helt centrale punkter i bygningsreglementet for 2023, BR23. Med årsskiftet og de nye regler lige om hjørnet er det på høje tid at se nærmere på, hvad man som aktør i byggebranchen kan gøre for bedst muligt at imødekomme reglementet og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Ljungdahl har gennem 50 år udviklet og produceret tætningsløsninger til det danske marked. Det er med afsæt i den mangeårige erfaring, at Ljungdahl ønsker at bidrage med nye forslag til byggebranchen.

– Vores fokus er på energioptimering, minimering af byggematerialer og at skabe en så lav livscyklusomkostning som muligt på vores kunders projekter, siger Thomas Vilmar.

Thomas Vilmar fremhæver tre byggemetoder, som kan optimeres i forhold til de nye regler:

Skift tagpap ud

– Tagpap har længe været det foretrukne materiale som tagmembran i Danmark. I Ljungdahl anbefaler vi, at man i stedet benytter EPDM-membraner. Membranerne har en lang levetid, lavt miljøaftryk, kræver mindre vedligehold og kan monteres uden åben ild. Hertil kan dugene bruges til grønne tage og indgå i byggerier, der stiler efter bæredygtighedscertificeringer.

– De nye krav til tætning og energioptimering i bygninger bliver fra årsskiftet meget sværere at leve op til, hvis vi i byggebranchen ikke ser på, hvordan vi kan forbedre og optimere på de gængse løsninger med dampspærrer og tape. Vi anbefaler at benytte en flydende dampspærreløsning for at stoppe energitab på svært tilgængelige områder, hvor det ellers kan være umuligt at opnå et helt tæt resultat. 

Minimer CO2-udslip og kuldebroer

– Som med alt andet øges kravene til energieffektivitet og facadeisolering i byggeriet. Det er derfor kritisk at finde den rette løsning, så bygningens energitab og kuldebroer minimeres. Lukkes bygningens facade hurtigt og effektivt af med de rette vinduesfalseløsninger, kan man sikre en tør konstruktion og derved skære værdifulde arbejdstimer fra og påvirke CO2-regnskabet i en positiv retning.