PLH Arkitekter i solid vækst

PLH Arkitekter fortsætter den positive vækstrejse og leverer igen et rigtigt godt  resultat. Omsætningen er steget med 9 procent til 99 mio. kr.

PLH Arkitekter fortsætter den positive vækstrejse og leverer igen et rigtigt godt  resultat. Bundlinjen er steget til 12,4 mio. DKK – en stigning på 32%. Omsætningen er steget med 9% til 99 mio DKK, og det positive resultat skaber rum for yderligere  investeringer i viden og udvikling. Over halvdelen af omsætningen kommer fra  forretningsområdet ’Worklife & Office Buildings’, og PLH forventer at øge  engagementet på området – også i udlandet. 

PLH Arkitekter leverer igen et meget positivt årsresultat, hvor både top- og bundlinjen stiger: ”Vi er meget tilfredse med og stolte over virksomhedens vækst” fortæller Søren Mølbak, der er direktør for PLH Arkitekter. ”Det flotte resultat skyldes bl.a., at vi investerer målrettet i udvikling af ny viden indenfor vores væsentligste forretningsområder. Især har der været en meget positiv efterspørgsel efter vores viden om og kompetencer i etablering af arbejdsmiljøer, der understøtter øget agilitet og innovation.”

PLH forventer, at det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i 2020: ”Vi fortsætter med videreudvikling af vores strategiske forretningsområder, og på nuværende tidspunkt har vi allerede mange spændende projekter i pipeline i hele 2020. Kunderne vender tilbage til os igen og igen – de giver udtryk for, at vi er en ansvarsfuld samarbejdspartner med et højt fagligt og teknisk niveau, som er god til at få tingene til at ske”, fortæller Søren Mølbak.

Nye projekter

I 2019 har PLH arbejdet på en række byggerier med ikoniske kvaliteter. Det drejer sig bl.a. om nyt rådhus i Høje Taastrup, nyt psykiatrisk hospital på Bispebjerg, nye hovedsæder for DLG, DFDS, Nykredit, AP Pension, nyt domicil for DSV i Warszawa og en ny hovedbanegård samt ny jernbanebro i Riga. ”Vi arbejder i øjeblikket på mange spændende byggerier med ikonisk arkitektur, der alle giver tilbage til omgivelserne. Det drejer sig både om domiciler, infrastruktur, sundheds- og kulturbyggerier. Mange af vores aktuelle projekter skal DGNB-certificeres eller leve op til andre bæredygtighedskrav, hvilket vi er utroligt glade for. Vi har selv et ønske om flere bæredygtighedscertificeringer - også bæredygtige ombygninger af eksisterende byggeri,” fortæller Søren Mølbak. 

Tegnestuen er fortsat førende på området for integreret kontorbyggeri og workplace design - et forretningsområde i vækst, der står for over halvdelen af PLH’s omsætning i 2019. Succesen skyldes bl.a. tegnestuens kontinuerlige investering i nyskabende ekspertise på området. PLH forventer, at forretningsområdet ’Worklife & Office Buildings’ vil vokse yderligere i 2020 – også i udlandet, hvor PLH pt. sonderer markedet i Norge. ”Vi oplever især en efterspørgsel efter vores knowhow inden for moderne arbejdsmiljøer og organisationsforståelse, og vi vil derfor forstærke og øge vores engagement i udlandet i årene fremover”, fortæller partner og interior designer Paulette Christophersen, der er førende ekspert indenfor workplace design: ”Vi fokuserer på at skabe arbejdsmiljøer, der fremmer sunde handlingsmønstre hos brugerne. Samtidig omsætter vi organisationers værdier, forretningsmål og identitet til arkitektoniske udtryk, der understøtter og forstærker strategiske mål og branding. Den måde vi indretter os på har stor indvirkning på vores opførsel og forandringsparathed, så kulturelt og organisatorisk kan virksomheder hente virkelig meget ved at have den rigtige arkitektur og indretning,” fortæller Paulette Christophersen. 

Bedste arbejdsplads i branchen

En stor del af PLH’s succes kan tilskrives virksomhedens unikke kultur, der er kendt i branchen som ”PLH-ånden” - en særlig stemning af imødekommenhed, hjælpsomhed og dedikerede medarbejdere: ”Vi har en positiv og anerkendende arbejdskultur, hvor vi deler udfordringer og lærer af hinanden. Af seneste APV-måling kan vi se, at 95% af medarbejderne vil anbefale PLH som arbejdsplads. Det er et meget flot tal, som det er vigtigt for os at værne om. I forlængelse af vores kultur har vi de senere år inkluderet medarbejderne mere i projektudvikling og akkvisitionsarbejdet samtidig med, at der nu er et øget fokus på kompetenceudvikling, hvilket har båret frugt,” fortæller Paulette Christophersen, der understreger at ledelsen også fremadrettet vil bakke op om aktiviteter, der styrker det stærke sociale fællesskab og fremmer et trivselsbaseret miljø. 

Nødvendigt med uafhængighed

De seneste par år er en række opkøb og fusioner rullet ind over branchen, hvor især ingeniørfirmaer har opkøbt arkitektvirksomheder. PLH er en af de tilbageværende, større tegnestuer, der fortsat ønsker at stå på egne ben, og Søren Mølbak understreger, at der ingen aktuelle tanker er om salg af virksomheden: ”PLH’s fortsatte uafhængighed er en forudsætning for, at vi kan udvikle innovative og strategiske ydelser, hvor arkitekturen er i fokus. Vi ser også vores uafhængighed som nødvendig for at kunne tiltrække de allerbedste talenter. Samtidig vil vi ikke risikere vores virksomhedskultur ved at blive en del af en større ingeniørkoncern - den er alt for værdifuld for os,” fortæller han og fortsætter: ”Konsolideringen i branchen har til gengæld givet os nye handlemuligheder. I takt med opkøbene har vi oplevet flere spændende muligheder for samarbejder.”