Grønne byggedata bliver digitale

Den digitale bølge har også ramt EPD Danmark, som vil gøre det nemmere og mere tilgængeligt at finde informationer om danske miljøvaredeklarationer

EPD Danmark lancerer nu en ny hjemmeside, som på sigt vil give brugere adgang til data, der kan anvendes både på tværs af byggebranchens aktører og internationalt.

Sarah Cecilie Andersen fra EPD Danmark ser frem til at gøre data digitale og dermed gøre det lettere at anvende de muligheder, EPD’erne giver.

- Det nye site vil være i konstant udvikling til gavn for branchen. Vores digitalisering sker i trin, og første skridt på vejen er en digitalisering af EPD-databasen, der forenkler søgning blandt EPD’er på den nye hjemmeside. Når en optimal søgefunktion og database er på plads, er næste skridt at arbejde på digitalisering af selve data – både til nationalt brug i LCAbyg, men på sigt også således at data kan bruges på tværs i et internationalt dataformat, forklarer Sarah Cecilie Andersen.

Konkret ønske fra branchen

Den nye hjemmeside er et led i EPD Danmarks kommunikationsstrategi, hvor ønsket er at øge bevidstheden om miljøvaredeklarationer i den danske byggebranche. Tiltagene sker bl.a. på baggrund af anbefalingerne fra et projektsamarbejde støttet af Grundejernes Investeringsfond og Boligfonden Kuben, hvor branchen kom med en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med EPD’er. Anbefalingerne blev udgivet i 2019 i samarbejde med Green Building Council Denmark og MiljøForum Fyn og netop den digitalt vinklede anbefaling, tror Sarah Cecilie Andersen får stor betydning i arbejdet med at udbrede EPD’er i Danmark.

- Et vigtigt initiativ mod digitalisering, er udviklingen af EPD værktøjsløsninger, som vil styrke producenternes muligheder for at udarbejde og levere EPD’er for deres produkter. Vi ser flere af vores nabolande arbejde med disse løsninger og i EPD Danmark giver vi nu også virksomhederne mulighed for at anvende en ny type softwareværktøjer – såkaldte EPD-tools til udarbejdelse af 3. parts verificerede EPD’er i Danmark, siger Sarah Cecilie Andersen.

EPD-Tools giver bl.a. virksomhederne mulighed for hurtigt og omkostningseffektivt at udarbejde projektspecifikke EPD’er.

- I praksis betyder det, at producenten nemt og hurtigt kan beregne miljøbelastningen for materialerne, som skal bruges på et specifikt bygge- eller anlægsprojekt og sende oplysningerne til bygherre, entreprenør og rådgiver i en projektspecifik EPD. De første EPD-tools er allerede under udvikling i Danmark, og forventes at blive taget i brug i starten af 2020, siger Sarah Cecilie Andersen.

Digitalisering i prioriteret rækkefølge

For EPD Danmark er det essentielt, fortsat at arbejde på at finde de mest optimale løsninger, som også kan understøtte den fremtidige efterspørgsel og den tendens, der ses for tiden med at antallet af registrerede EPD’er stiger. Selvom den digitale implementering har stort fokus for EPD Danmark, forklarer Sarah Cecilie Andersen, at fordi EPD Danmark ikke har et kommercielt sigte, så bliver opgaverne og udviklingen nødt til at blive prioriteret.

- Vi arbejder så hurtigt vi kan med at blive digitale, men fordi udgifter til drift og vedligehold af sekretariatsfunktioner, medlemskaber, standardiseringsarbejde og hjemmeside m.m. dækkes af gebyrer fra producenter, der har deres EPD’er registreret hos os, har vi ikke ressourcer til at få en digital ’total-løsning’ til den danske byggebranche ud på én gang. Men vi arbejder benhårdt på sagen, slutter Sarah Cecilie Andersen