Flere danske idrætshaller arkitekttegnes

Der har netop været første spadestik på Mårslet Multihal. Hallen er, som mange andre nye idrætshaller i Danmark, arkitekttegnet.

Motion på skoleskemaet præger efterspørgslen på arkitekttegnet idrætsbyggeri. De høje krav til motorik- og motionsfaciliteter indbyder i højre grad end tidligere til et tæt samarbejde mellem arkitekt og entreprenør, fortæller Dansk Halbyggeri, der er landets førende entreprenør indenfor haller til sport og fritid.

Helt aktuelt bygger Dansk Halbyggeri de arkitekttegnede haller Mårslet Multihal, der havde første spadestik den 30. marts, og idrætshallen ved EnergiCenter Voldparken Brønshøj, hvor der lige har været indvielse.

-Der er stort fokus på motorik og bevægelse i folkeskolen, hvilket naturligt smitter af på kravene til de fysiske rammer. Vi oplever generelt større interesse for arkitekttegnede idrætshaller end tidligere, lyder det fra Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri.

Han henviser til både Mårslet Multihal ved Århus og EnergiCenter Voldparken i Brønshøj, som typiske eksempler på den type arkitekttegnede idrætshaller, der typisk efterspørges. For eksempel skal Mårslet Multihal rumme både aktivitetssal og motionsrum, og den skal bruges af såvel skoleelever som øvrige borgere i kommunen.

Hos GPP arkitekter, som har tegnet Mårslet Multihal, nikker man genkendende til, at motion er på agendaen i samfundet generelt og i skolen specifikt. Arkitekterne, som har skolebyggeri og idrætshaller som speciale, oplever også nødvendigheden af, at arkitekter er med i forløbet for at indfri de øgede krav til idrætshaller:

-Der er store krav til rumlighed i moderne multi- og idrætshaller, og de skal være meget alsidige og fleksible. De skal både fungere som byens samlingspunkt, som kulturhus, som idrætshal – og ofte danner de rammerne om forskellige typer begivenheder som fester, politiske møder eller byens loppemarked, siger Carsten Gjørtz fra GPP arkitekter.

Fakta om projektet:

Bygherre: Fonden Mårslet Multihal //  Bygherrerådgiver: D/K2  // Totalentreprenør: Dansk Halbyggeri A/S // Arkitekt: GPP Arkitekter // Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen