Fond vil udbrede lethaller til idræt

Lokale- og Anlægsfonden indbyder arkitekter og ingeniører til at skabe næste generation af det særlige idrætsbyggeri, der går under betegnelsen ”lethallen”

Lokale- og Anlægsfonden indbyder arkitekter og ingeniører til at gå sammen i teams og søge om at komme med i en udviklingsproces, der skal skabe næste generation af det særlige idrætsbyggeri, der går under betegnelsen ”lethallen”.

Lethal 2.0. Den næste generation. Det er ønsket for resultatet af en udviklingsproces, som Lokale- og Anlægsfonden har taget initiativ til for at få løst en række arkitektoniske udfordringer og tekniske løsninger i den særlige form for idrætsbyggeri, der kaldes en lethal.

Lethallen er en uopvarmet idrætshal uden omklædningsrum og badefaciliteter. Idéen med lethallen er ikke, at den skal erstatte traditionelt idrætshalbyggeri. Men i situationer, hvor det ikke er realistisk at rejse en konventionel idrætshal, har kommuner og andre bygherrer en mulighed for at investere i en lethal uden at gå på kompromis med krav til god arkitektur og spændende bygningsmæssige løsninger. 

Vil gerne lukke solen ind

Fonden har medvirket til udviklingen og etableringen af landets fem første lethaller. Erfaringerne med de første lethaller har vist, at bygningerne bliver mere bastante og ”tungere” – og dermed dyrere at opføre – end oprindeligt tiltænkt, og at lokale krav til f.eks hærværkssikring har medført, at lethallerne ikke kan ”lukkes op” om sommeren, når det ville være rart at kunne lukke solen ind og udnytte lethallernes store potentiale som facilitet for spontane og selvorganiserede idrætsgrene.  

På den baggrund stiller Lokale- og Anlægsfonden en række krav til arkitektur, materialevalg og principper for konstruktion og miljømæssige overvejelser blandt forslagene til udviklingsprojektet ”Lethal 2.0”. Målet er at finde tre teams, der igennem fælles workshops kan skabe tre forskellige bud, der viser en særlig lethed i det arkitektoniske udtryk, udpræget brug af dagslys og godt samspil med de omkringliggende arealer.

Flottere, lettere og bedre

Der er åbent for ansøgninger fra teams bestående af arkitekter og ingeniører fra fredag den 2. marts. Der er ansøgningsfrist torsdag den 29. marts 2012 kl. 12.00. De tre udvalgte teams bliver honoreret med 250.000 kr. inkl. moms for udviklingsarbejdet.

- Vi er nået langt siden Lokale- og Anlægsfonden introducerede principperne for en lethal. Men idéen har fortjent et ekstra vrid, der kan bringe kommende lethalsprojekter videre i forhold til arkitektur og tekniske løsninger. Det handler om at finde en version 2.0 af lethallen, der er flottere, lettere, bedre og mere fleksibel end de hidtidige projekter, siger Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden.