STB BYG skal om- og tilbygge Børnecenter Solbo

STB BYG skal udføre totalentreprisen på børnecentret Solbo i samarbejde med ARKVH Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S

Silkeborg Kommune og Aarstiderne Arkitekter, har tænkt hele vejen rundt når det gælder børnenes trivsel. STB BYG er valgt til at udføre totalentreprisen, omfattende udvidelse og ombygning af børnecenteret, i samarbejde med ARKVH Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S, skriver STB BYG.

Aarstiderne Arkitekter har  som totalrådgiver for Silkeborg Kommune, udviklet projektforslaget. STB BYG med team skal nu overføre det velgennemtænkte og gennemarbejdede projekt fra papiret, til i virkelighedens verden at fremstå som et velfungerende kvalitetsbyggeri.

Institutionen er i drift under byggeriet, hvilket kræver helt specielle tiltag i forhold til planlægning og udførelse af projektet, der skal udføres i 2 etaper og forventes at pågå fra august 2017 til juni 2018.

Erfaring skal udnyttes.

STB BYG glæder sig over at få endnu en børneinstitution på referencelisten, og vil drage stor nytte af deres mange erfaringer fra forskellige entrepriseformer, med såvel daginstitutioner som plejecentre. De mange erfaringer skal overføres til projektet og at indgå i realiseringsfasen af den spændende opgave, til gavn for både beboere og personale.

Institutionen består af specialbørnehave, aflastning og døgntilbud. Målgruppen er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne i alderen 0 – 18 år. Børnecenteret ligger i et naturskønt område ved et skovbryn og nær ved Gudenåen. Institutionen består af flere forskellige bygninger, hvoraf hovedbygningen er fra 1950 og består af stueplan, 1. sal og en kælder. Bygningerne er forbundne, så børnene kan komme rundt og benytte sig af anlæggets forskellige funktioner.

Forskellige behov skal rummes

Beboerne vil typisk være i aldersgruppen 4-18 år. Nogle af beboerne har generelle udviklingsforstyrrelser mens andre har multiple funktionsnedsættelser. Det resulterer i forskellige behov, der alle skal rummes. Der er beboere der har brug for at være skærmede fra de andre beboere og trives bedst i mindre og afgrænsede rum. Andre er socialt opsøgende og er afhængige af tæt kontakt til fællesarealer og nærvær med andre børn og voksne. Disse modstridende behov har affødt en planløsning, der tilgodeser behovet for brede gangarealer, fleksibilitet og zoneinddeling.

En del af børnene bor i dag på 1. sal, hvilket ikke er optimalt, da det er omstændigt for dem at komme med

Elevator, til og fra deres værelser. Desuden giver det udfordringer for personalet, at de skal samarbejde på tværs af etagerne. Derfor etableres der værelser i stueplan, så børnene ikke længere skal bo på 1.sal. Ved stueplanens ombygning brydes den lange gang op, da den er en daglig udfordring på grund af flere snævre passager, hvor børnene i kørestol ikke kan passere hinanden. Som en del af ombygningen bliver antallet af værelser øget ved opførelse af en ny tilbygning.

Hjemlighed og sanser i spil

Tilbygningen opføres som sorte bygningskroppe med saddeltag. De sorte bygninger ligger som afgrænsede og klart aflæselige enheder i det grønne uderum. Saddeltaget er et velkendt profil, der spiller på værdiordet “hjemlighed”. Derudover bliver levegrupperne aflæselige udefra, da de er forskudte i planen og fremstår som enkelte enheder i det større anlæg. Derved får børnene et tilhørsforhold til deres egen levegruppe og kan forholde sig til den menneskelige skala, som enhederne har.

Køkkenet kommer desuden til at indgå som en positiv del af børnenes hverdag, hvor sanserne bliver bragt i spil med duften af mad der spreder sig og børnene vil kunne iagttage madlavningen. Hjertet i tilbygningen bliver nicher, hvor man kan trække sig tilbage - og stadig betragte de øvrige beboere. Således er der mulighed for at bevæge sig i forskellige zoner fra den deltagende til den iagttagende. På den måde får børnene mulighed for at tilvælge graden af indtryk og socialt samvær lige når de har brug for det.

Bæredygtighed og tilgængelighed

Den nye bebyggelse opføres på terræn og i én etage, da beboerne skal kunne færdes rundt i komplekset i kørestole. Dette medfører, at terrænreguleringen bliver minimal. Ved at sikre grønne områder mellem bygningerne, bliver der arealer til legepladser og rekreative områder, hvilket inviterer til fysisk udfoldelse og leg. Det er afgørende at beboerne kan komme direkte indefra og ud på de udendørs opholdsarealer, da de er en vigtig del af deres hverdag. De grønne områder bidrager til et bæredygtigt anlæg.