Kemp & Lauritzen i strategisk partnerskabsaftale med Region Hovedstaden

Sammen med MT Højgaard, Rambøll og LINK Arkitekter, har Kemp & Lauritzen vundet Region Hovedstadens udbud af et 4-årigt strategisk partnerskab om bygge- og anlægsarbejde i hele regionens bygningsmasse

Sammen med MT Højgaard, Rambøll og LINK Arkitekter, har Kemp & Lauritzen vundet Region Hovedstadens udbud af et 4-årigt strategisk partnerskab om bygge- og anlægsarbejde i hele regionens bygningsmasse.

Kemp & Lauritzen skal fremover indgå i et nyetableret strategisk partnerskab med Region Hovedstaden, der løber de næste fire år. Aftalen omfatter både renoverings- og energieffektiviseringsopgaver og omfattende opgaver på det tekniske område, der involverer alt fra brandtekniske anlæg, ventilation og køling, el og vvs. Hos Kemp & Lauritzen glæder de sig over det kommende partnerskab, og ser frem til at tage fat på opgaven i Region Hovedstaden:

- Vi glæder os til at løfte opgaven i samarbejde med vores partnere, og til gavn for hele Region Hovedstaden og brugerne af regionens mange bygninger, siger Søren Raun Frahm, der er direktør for Tekniske Entrepriser i Kemp & Lauritzen.

Region Hovedstaden forventer, at omsætningen i det strategiske partnerskab vil ligge i niveauet 1,8-2,2 mia. kroner over 4 år, med en årlig opgaveportefølje på 450-550 mio. kroner. Direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme, Mogens Kornbo, siger om rammen for partnerskabet:

- Med udbudsrammen for det strategiske partnerskab har vi ønsket at sætte en ny dagsorden og lagt op til en model, der bygger på langsigtede fælles interesser og mere på incitament end bod. Den tilgang til partnerskabet virker det til, at teamet oprigtigt både kan og vil købe ind på, og det tegner godt for de mange vigtige opgaver, vi står til at skulle løse i fællesskab, siger Mogens Kornbo.

Kemp & Lauritzen leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Gennem årene har virksomheden stået for en række af Danmarks største teknikopgaver – fra servicering af Storebæltsforbindelsen til udvikling af driftskoncepter for flere af Danmarks store erhvervsvirksomheder. Kemp & Lauritzen har knap 2500 medarbejdere landet over og har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i knap 140 år.