JFP vinder udbygning af Oksbøl Kaserne

JFP a/s er udpeget som vinder af en omfattende udbygning af Oksbøl Kaserne, der omfatter 8.300 kvm mandskabs- og garagebygninger samt 25.000 kvm udendørsareal mv

JFP a/s er udpeget som vinder af en omfattende udbygning af Oksbøl Kaserne. Udvidelsen er en del af et samlet projekt under navnet Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter og omfatter 8.300 m² mandskabs- og garagebygninger samt 25.000 m² udendørsareal mv.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er bygherre, og i 2018 blev det besluttet at oprette 240 nye stillinger. Det har fordret ekstra lokaler og faciliteter, og derfor igangsættes projektet. Der udføres sammen med udbygningen miljøsanering og nedbrydning af to eksisterende bygninger. De nye mandskabsfaciliteter indeholder briefingrum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depotrum, toiletter samt teknikrum, og der skal anlægges 10.000 m² befæstet parkeringsanlæg, 11.000 m² belægning og 4.000 m² grønt areal.

”Vi er meget glade for at have vundet ordren. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en attraktiv og professionel samarbejdspartner, som vi ser meget frem til at samarbejde med” udtaler Jesper Friis Poulsen, CEO hos JFP a/s.

JFP blev ud over at tilbyde den bedste pris valgt på baggrund af en god proces og organisering af projektet. Der er fremhævet flere forhold som f.eks. fælles projektgennemgang og opstartsworkshop, en grundig beskrivelse af mødestrukturen, inddragelse af underentreprenører i forbindelse med procesplanlægningen, fokus på arbejdsmiljø og en robust og enkel organisering med klare kommunikationsveje. JFP’s datterselskab, JFP Murer & Tømrer skal udføre beton- og elementmontagen