STB BYG valgt til bæredygtig bydel

Gødvad Enge i det nordøstlige Silkeborg er af kommunen udpeget som en ny bæredygtig bydel i vandbalance - STB BYG A/S bliver udførende

Byggesagsbeskrivelsen af et nyt boligbyggeri i Silkeborg vækker nysgerrighed med punkter som synlig regn-vandshåndtering, grønne tage og vægge med slyngplanter. Det er Arbejdernes Byggeforening, som står bag byggeriet, mens STB BYG A/S fra Vejle, der har stor erfaring med bæredygtigt byggeri, er valgt som hoved-entreprenør. 

Gødvad Enge i det nordøstlige Silkeborg er af kommunen udpeget som en ny bæredygtig bydel i vandbalance. Det 30 ha store område skal rumme i alt 170 boliger, når det er helt udbygget. Jorden i området er meget lerholdig og sammenholdt med de senere års store regnskyl, har det været nødvendigt at finde på løsninger til at tackle udfordringerne med regn og lerjord. Området, der ligger på et skrånende terræn, bliver derfor forsynet med grøfter, render, regnkasser, regnvandsbassiner og store regnbede. Flere af de store veje bliver ligeledes forsynet med gennemtrængelige vejbelægninger, som vandet kan sive igennem.

Arkitekttegnet vandlegeplads

Blandt de mange bygherrer er Arbejdernes Byggeforening, der omkring 1. april påbegynder byggeriet af 30 almene, attraktive og bæredygtige familieboliger. Byggeriet til 37 mio. kr. er tegnet af Aarstiderne Arkitekter og kommer til at håndtere en stor del af bydelens overfladevand. Bebyggelsen består af 15 dobbelthuse, der er samlet omkring en åben passage med et rekreativt grønt område. Husene har grønne tage, hvorfra vandet ledes til vandrender langs interne veje og videre til en vandlegeplads i den grønne passage, og således synliggør vandets bevægelse i arkitektur og landskab. De grønne tage kan forsinke regnvandets videre færd og dermed mindske faren for overløb ved voldsomme regnskyl. Husene er desuden forsynet med en grøn væg med slyngplanter, der udover at kunne opsuge vand, fungerer som afskærmning mellem naboerne. Udearealerne blender ind i områdets natur med vildtvoksende græs med markblomster, forskellige bærbuske omkring haverne og frugttræer og små bakker i det vilde græs. De grønne tage øger samtidig biodiversiteten, da de giver grobund for mere fugleliv.

- Der er tænkt nyt og meget visionært her, så det bliver et rigtig spændende byggeri at komme i gang med, siger adm. direktør i STB BYG, Jens Winther.

Æstetik og minimal vedligehold

Dobbelthusets udformning tager udgangspunkt i terrænet, og består af en 1-plans bolig med henholdsvis 3 og 4 rum til den ene side og en 2-plans bolig med 4 rum til den anden side.

Husene beklædes på ydersiden med tegl og skifer, der både er solide og vedligeholdelsesfrie materialer, men også æstetisk smukke materialer. Der vægtes generelt materialer med lang levetid og lave krav til vedligehold i byggeriet.

- Vi har de senere år været involveret i en del byggerier, hvor energirigtige- og bæredygtige løsninger har haft høj prioritet. Vi holder os derfor hele tiden ajour med den aktuelle udvikling, og vores projekt- og byggeledere deltager løbende i efteruddannelsesprogrammer for at sikre denne status. Når det kommer til materialer, arbejder vi ud fra en overordnet indkøbsstrategi, hvor vi vælger ud fra såvel bæredygtighed som det totaløkonomiske resultat, hvilket betyder, at vi altid vælger materialer med lang levetid og minimal vedligeholdelse, forklarer Jens Winther.

Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i april 2017.