Grønne tage fra Skælskør

Skælskør Anlægsgartnere har et stort program og stor ekspertise i sedum og anden bevoksning på tagflader

Når der før i tiden groede mos på gamle tagflader, var det ikke noget, nogen var stolt af. I dag vælger et stigende antal bygherrer at begrønne deres tag, lige fra store erhvervsdomiciler til private boliger. En tagflade med kontrolleret bevoksning signalerer miljøbevidsthed, samtidig med at den holder på regnvandet, er en velfungerende klimaskærm og en pryd for øjet.

En af de danske anlægsgartnere, der har størst erfaring, sortiment og viden inden for grønne tage er Skælskør Anlægsgartnere A/S. Produktionschef Kim Øehl Andersen er netop kommet hjem fra en konference om begrønning i Toronto, Canada med masser af nye ideer. Nogle af dem vil blive præsenteret for kunderne i den kommende tid, men allerede nu har Skælskør Anlægsgartnere masser at tilbyde til arkitekter og bygherrer.

- Vi er ikke bundet til bestemte leverandører, selv om vi har gode forbindelser til eksempelvis en grossist som Byggros. Det betyder, at vi kan sammensætte løsninger, der er billigst og bedst for hver enkelt kunde. Og både udbuddet og markedet for grønne tage er i kraftig vækst. Arkitekterne er meget begejstrede for denne mulighed for at skabe grønne oaser i bebyggede områder, siger Kim Øehl Andersen.

30 grønne tage i Farum

Skælskør Anlægsgartnere etablerede i sommer grønne tage på Farum Midtpunkt i Nordsjælland i forbindelse med en gennemgribende renovering af den kendte boligforening. Ordren omfatter begrønning af 30 tage på hver 60 kvm i terrassebebyggelsen. Tagene er bygget op med en beskyttelsesdug nederst, efterfulgt af en drænmåtte, herefter et seks cm tykt lag systemjord og øverst en sedummåtte, hvori der er sået græsser.

- I Farum har man valgt en kombination af lave og lidt højere planter, hvilket bevirker, at tagvoksningen kan ses nedefra. Mulighederne er mange. Nogle vælger et tag med træer og buske. Disse kræver dog vanding i modsætning til den lavere sedumbevoksning. Ved de lave arter er der ingen vedligeholdelse, bortset fra de første tre-fire år, hvor det er nødvendigt at luge en smule og gøde et par gange om året. Herefter passer taget sig selv, siger Kim Øehl Andersen.

God investering

Investeringsmæssigt kan et grønt tag tjene sig ind i løbet af en årrække. Bevoksningen er en effektiv klimaskærm, der reducerer opvarmningsudgifter i huset om vinteren og sænker behovet for nedkøling om sommeren. De grønne, levende overflader tæller positivt med i CO2-regnskabet, og taget er med til at holde på og udnytte de store regnmængder, der falder i disse år, således at belastningen af kloaksystemet mindskes. Hertil kommer, at taget tiltrækker dyreliv som sommerfugle og fugle.

- Man bør overveje at tage et grønt tag med i sit anlægsbudget, når man bygger. Det vil kunne aflæses positivt på husets driftsomkostninger foruden den glæde, man kan have af sit tag mange år frem, siger Kim Øehl Andersen.

www.skag.dk