Gang i energirenoveringerne

BoligJobordningen blev forlænget med Finanslovsaftalen for 2012, men mange havde nok håbet på, at tilskud til private boligejeres energirenoveringer allerede nu var kommet på dagsordenen

I finanslovsaftalen er der afsat 1 mia. kr. til en grøn støtteordning, der yder tilskud til energirenoveringer, men ordningen træder først i kraft fra 1. januar 2013, når den eksisterende BoligJobordning ophører. Pengene fordeles på to puljer á hver 500 mio. kr. i 2013 og 2014.

Palle Thomsen, administrerende direktør i brancheorganisationen Trælasthandlerunionen – TUN, mener, at det er ekstremt uheldigt, at energirenoveringsordningen først træder i kraft i 2013.

- Det er efter min opfattelse det modsatte af en kickstart af økonomien, da hovedparten af de potentielle renoveringsprojekter vil blive sat på standby indtil 2013. Dette vil påvirke aktivitetsniveauet i en negativ retning i en i forvejen presset branche, siger Palle Thomsen.

Arkitekter skal motivere

I stedet kan arkitekterne så bruge ventetiden til at hjælpe boligejerne af især de mange typehuse fra 60’erne og 70’erne til at sætte gang i energirenoveringer.


Arkitekt Charlotte Falstrup, White arkitekter

Arkitekt Charlotte Falstrup, White arkitekter.

Arkitekt Charlotte Falstrup, White arkitekter, har nar netop lagt sidste hånd på en rapport, der undersøger hvad arkitekter kan bidrage med, når der skal energirenoveres.

For det første kan arkitekten hjælpe til at forbedre boligens funktionalitet. For det andet kan arkitekten give energirenoveringer en symbolværdi, der understøtter boligejerens selvforståelse og værdier. For det tredje kan arkitekten opdatere boligen til fremtidens tendenser, hvor hjemmet er centrum for forkælelse og selvrealisering.

- Selv om der tilsyneladende er mange gode grunde til at lave energirenoveringer, bliver der i realiteten foretaget meget få. Arkitekter kan motivere boligejeren til at gå i gang, ved at skabe en helhedsløsning, som gør renoveringen mere attraktiv end en usynlig efterisolering. Vi afdækker brugerens egentlige behov, udtaler Charlotte Falstrup.