Energirenovering med udfordringer

At ejendommenes energiforbrug skal nedbringes, kan alle enes om. Det er først, når hensyn skal tages til kultur, arkitektur og mennesker, at det bliver svært

Energirenovering kan være en udfordring i sig selv. Hvis man samtidig tilføjer etagebolig fra 1896, kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn samt forbedret funktionalitet og modernisering, begynder udfordringen at blive rigtig stor.

Det vurderer innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, InnoBYG.

Og det var da også virkeligheden for Ryesgade 30A-C, som i efteråret 2013 vandt GI og Realdanias RENOVER pris 2013.

Den samlede renovering omfattede ind- og udvendige istandsættelser samt adskillige energiforbedringer, som har reduceret energiforbruget i den over 100 år gamle ejendom med hele 73 procent. Samtidig har ejendommen fået etableret fire penthouselejligheder og tagterrasser.

Projektet viser at der kan skabes høj boligkvalitet og samtidig spares meget energi i ældre etageboliger. 32 boliger fra 1896 er renoveret til høj standard foruden tilkomsten af de nye attraktive tagboliger.

Det primære energiforbrug er reduceret med 73 procent fra 162,5 til 43.5 kWh/m²/år. Det blev opnået gennem et udviklingsprojekt, hvor nye materialer til indvendig isolering og forskellige vinduesløsninger er testet. Desuden er testet centrale og decentrale, delvis solcelledrevne ventilationsanlæg med behovs- og brugerstyring. Med indvendig isolering af facaderne, kombineret med nye klasse A vinduer med koblede rammer står bygningen stadig med den murede facade og med dannebrogsvinduer – men nu med en langt lavere U-værdi og langt højere komfort i boligerne.


600.000 flere

Der er i alt 600.000 lejligheder i Danmark af samme type som lejlighederne i Ryesgade 30. Derfor er renoveringen af ejendommen et eksempel, der kan tjene som inspiration for andre projekter. For ejendommen i Ryesgade ligner stadig sig selv, men er nu moderne både i forhold til energiforbrug og komfort for beboerne.

Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, InnoBYG, er byggebranchens innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierer.

I InnoBYG samles branchen på tværs af faglighed med fokus på videndeling, netværk og udvikling såvel inden for landets grænser som internationalt.

Siden 1. juni 2010 har InnoBYG hjulpet udviklingen af byggebranchen på vej ved at adressere en række samfundsmæssige udfordringer med relation til energieffektivitet og bæredygtighed i eksisterende bygninger og i dem, der skal bygges i fremtiden.

InnoBYG arbejder desuden aktivt for, at løsninger og samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil. Det kan ske gennem videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til, at virksomhederne kan byde på nye og større opgaver og ved etablering af kontakt til fora for erhvervsudvikling.

Her vil der ofte være adgang til risikovillig kapital eller iværksætterstøtte samt opstartshjælp i forbindelse med eksport.

- sab

Foto: Ved renoveringen af Ryesgade 30 opstod også nye penthouse-boliger med tagterrasser.

Læs mere om renovering i vor temasektion "boligrenovering": www.byggeplads.dk/tema/boligrenovering/