Jobgevinst ved energirenovering

Det privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst har gennem målrettet energirenovering af bygningsmassen skabt vækst inden for byggebranchen

Der kan være en god jobgevinst ved energirenovering. Mens det nye Folketing planlægger pulje til energirenovering, har grønne energihåndværksmestre og Grøn Erhvervsvækst siden 2010 skabt 70 jobs inden for energieffektivisering af bygninger i Kolding, Odense og Middelfart kommuner og en meromsætning på 45 mio. kr. på under et år. Det viser en netop gennemført effektundersøgelse, og det giver gode forhåbninger om, at målet om at skabe 300 jobs inden 2013 kan nås, oplyser Grøn Erhvervsvækst.

Hvis modellen fra Grøn Erhvervsvækst opskaleres til landsplan svarer det 6.000 job. En jobskabelse som kan yderligere hjælpes på vej af målrettede puljer fra den nye regering, f.eks. i form af tilskud til energirenovering af bygningsmassen.

Grøn Erhvervsvækst, der er støttet af EU og Syddansk Vækstforum, er et privat-offentligt samarbejde mellem de tre kommuner Odense, Middelfart og Kolding og 14 private partnere: 180 Academy-IBC, Business Kolding, Byggecentrum, Fiberline Composites, Grontmij, Isover, Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Sparekasse, O. Adsbøll & Sønner, Pettinaroli, Schneider Electric, Tre-For Energi, Fjernvarme Fyn og Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S.

Formålet med Grøn Erhvervsvækst er at skabe 300 nye job inden for byggebranchen ved at fremme udbredelsen af energieffektivt byggeri og renovering gennem øget efterspørgsel og udbud.Grøn erhvervsvækst skal vise private borgere, erhvervslivet og offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering er.