Patienthotel i Odense har fået vokseværk

Det eksisterende patienthotel på Odense Universitetshospital er blevet udvidet i højden med tre etager, så bygningen nu er på otte etager
Tekst: 

Den nye højde af patienthotellet i Odense er bl.a. sket ved hjælp af et bærende søjle-/bjælke-system bestående af stålsøjler og deltabjælker leveret af Peikko Danmark. Fordelen ved at anvende deltabjælker til bæring af dækkonstruktionen er, at der ikke er noget nedstik under dækket sammenlignet med en betonbjælke. Hermed frigives plads til fremføring af installationer over de nedhængte lofter. Det medfører samtidigt, at man har samme loftshøjde til rådighed over hele gulvarealet, hvilket kan være en fordel med henblik på en eventuel fremtidig omrokering af indvendige skillevægge.

Udgifter og CO2 reduceres

CO2-besparelsen ved anvendelse af deltabjælker er også mærkbar. På grund af pladsen over de nedhængte lofter, vil etagehøjden kunne mindskes og udgifter til blandt andet opvarmning og køling reduceres. Yderligere kan der i forbindelse med opførelsen af bygningen spares penge på blandt andet facadebeklædning. Derudover er det ikke nødvendigt at brandisolere på undersiden, en typisk både dyr og tidskrævende faktor for entreprenøren.

Med i projekteringen

Hos Peikko ønsker man at være med allerede fra projekteringsfasen.

- På den måde kan både arkitekter, ingeniører og entreprenører bedre drage fordel af alle deltabjælkens unikke egenskaber, siger Jonas Høg, daglig leder af Peikko Danmark.

Et godt eksempel på dette er projekteringen af den nye midlertidige akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, hvor Peikko har været i dialog med Rambøll fra starten omkring anvendelsen af deltabjælker, og hvor Peikko nu er i tæt dialog med entreprenøren omkring det videre forløb.