Rockwool får nye produktspecifikke miljøvaredeklarationer

Rosckwool har netop fået udarbejdet nye produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPDer), der kan halvere isoleringsprodukternes klimapåvirkning  

På Nordbygg var der på Rockwools stand i løbet af messedagene interessante oplæg med de toneangivende eksperter i branchen - om bl.a. genanvendelse i byggebranchen, forhandlernes syn på bæredygtighed i byggeriet og et om udfordringer og muligheder med træbyggeri. Samtidig gjorde virksomheden opmærksom på, at man netop har fået udarbejdet nye produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPDer), der med en gennemsnitlig halvering af isoleringsprodukternes klimapåvirkning vil yde et vigtigt bidrag til at opfylde de nye krav.  

I 2023 bliver der indført helt nye krav i bygningsreglementet, og den danske byggebranche har travlt med at forberede sig på det nye loft for en bygnings CO2-aftryk. De nye krav betyder samtidig, at der skal laves livscyklusberegninger for alle nye bygninger.

Kravene til et samlet CO2-loft vil i større grad kræve specifikke klimadata for de enkelte produkter, der indgår i byggeriet. Dermed vil der blive en stigende efterspørgsel på produktspecifikke EPDer.

For at imødekomme dette og gøre præcis specificering og analyse af bygningers klimapåvirkning enklere for rådgivere har ROCKWOOL valgt at lave produktspecifikke EPDer på størstedelen af produkterne til det danske marked. Derudover vil ROCKWOOLs nye EPDer også gøre det lettere for entreprenører at dokumentere de valgte produkter.

Dokumentationen for ROCKWOOL produkters klimaaftryk – det såkaldte ”Global Warming Potential”-tal – er markant lavere i de nye EPDer end hidtil. Faktisk er der tale om mere end en halvering på de bedste produkter i forhold til tidligere EPDer.

Grøn omstilling af produktionen

Den store forbedring af produkternes klimaaftryk skyldes ikke en ændring i isoleringsprodukternes sammensætning, men derimod at ROCKWOOL i de seneste år har foretaget afgørende skift fra fossile til vedvarende energikilder i produktionen i Danmark. Sammen med løbende energieffektiviseringstiltag, har det reduceret CO2-udledningen fra de to danske fabrikker med over 70% allerede fra 2021.

- Produkterne er uændrede, og dermed er de velkendte, gode egenskaber for vores produkter også de samme som hidtil, fx høj brandsikkerhed og lang holdbarhed. Den store CO2-besparelse kommer primært fra skiftet fra fossile energikilder til biogas og grøn el i produktionen, og vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder den velkendte kvalitet med et meget lavere klimaaftryk. Derudover tilbyder vi også kunderne en løsning på en anden vigtig udfordring for byggebranchen – nemlig muligheden for at bidrage til cirkularitet og reducere affald. Siden 2012 har vi haft en unik genanvendelsesordning, der sikrer, at kasseret stenuldsisolering indgår i produktionen af nye ROCKWOOL-produkter. Dermed undgår vi at deponere isoleringsmaterialer. I 2021 genanvendte vi cirka 12.000 ton stenuld i produktionen, siger Frank Ove Larsen, adm. direktør for Rockwool Nordic.