Femern-byggeri vækstmotor for sjællandske virksomheder

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen giver fyldte ordrebøger i de sjællandske virksomheder og har udviklet sig til en regional vækstmotor

Når hovedentreprenørerne på danmarkshistoriens største anlægsprojekt – byggeriet af Femern Bælt-tunnelen – skal have løst en opgave på byggeriet, så er det ofte en virksomhed i Region Sjælland, der løber med kontrakten. 43 pct. eller næsten hver anden kontrakt, der vindes af en dansk virksomhed, har adresse i regionen.

Det viser den seneste opgørelse over antallet af underleverandører på det omfattende tunnelprojekt. Ifølge tallene har 225 virksomheder i Region Sjælland ud af i alt 520 danske virksomheder bi[1]draget til tunnelbyggeriet ved Rødbyhavn. Dermed topper regionen listen langt foran nummer to på listen, der er Region Hovedstaden med 128 virksomheder tilknyttet projektet. Derefter følger Region Syddanmark med 89, Midtjylland med 50 og Nordjylland med 28 virksomheder.

Regionalt ’drømmescenarie’

I Femern Belt Development noterer direktør Stig Rømer Winther sig den positive udvikling og kalder det et ’drømmescenarie’ for regionen.

”Vi har igennem snart 12 år, i tæt samarbejde med bygherre, konsortier og øvrige erhvervsorganisationer arbejdet stenhårdt på at ruste regionens virksomheder til konkurrencen om opgaverne på Femern-projektet. At det er lykkedes, så næsten hver anden danske virksomhed kom[1]mer fra Region Sjælland er lidt af et drømmescenarie. Det viser, at Femern-projektet har udviklet sig til den regionale vækstmotor, som vi har arbejdet for og håbet på”, siger Stig Rømer Winther.

Ser man på det samlede antal underleverandører, der strømmer til Femern-projektet, peger pilen også i retning af Danmark. Tager man de udenlandske virksomheder med i beregningerne, så har i alt 769 virksomheder bidraget til det store byggeri. De 520 danske virksomheder på tværs af regionerne udgør dermed 68 pct. af det samlede antal tilknyttede virksomheder. Fortsæt med at byde ind Det kan dog ændre sig i de kommende år, hvor aktiviteten på tunnelbyggeriet vil stige yderli[1]gere, og hvor anlægsarbejdet på den tyske side ved Puttgarden tager fart. Derfor opfordrer Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development til, at de danske virksomheder fortsat byder ind på opgaverne på Femern-projektet.

”Aktivitetsniveauet på tunnelbyggeriet topper i de kommende år, så der vil fortsat være mange opgaver i spil for interesserede virksomheder over hele landet”, siger han og peger på tre essentielle faktorer for at byde med på Femern-kontrakterne.

”Du skal først for fremmest være til stede lokalt og blive en del af leverandørnetværket. Dernæst skal du sikre dig, at du har kompetencen og kapaciteten i din virksomhed. Og endelig bør du som virksomhed ikke være bange for at involvere dig i dette store projekt. Der er rigtig mange SMV’er i hele Danmark, der har alle de kompetencer der skal til – man skal blot gribe chancen. Så står du virkelig godt rustet i konkurrencen med de øvrige både danske og udenlandske aktø[1]rer”, understreger Stig Rømer Winther.

Oplevede betydelig vækst

Entreprenørvirksomheden Holbøll A/S, Næstved, er én af de virksomheder, der har udført opgaver på Femern-projektet. Som underleverandør til Fehmarn Belt Contractors (FBC) har Holbøll A/S bl.a. tidligt i projektet udført jordarbejder, hvor 100 medarbejdere i døgndrift kørte med 25 maskiner. Senere har virksomheden haft opgaver på bl.a. de transformerstationer, der bygges som led i Femern-projektet.

”Vi oplevede en betydelig vækst og en øget omsætning, mens vi var i gang med de store jordar[1]bejder. Men den største værdi for vores virksomhed er den viden og de erfaringer, vi har fået i kraft af vores medvirken i Femern-projektet. Vi har tilegnet os nye ekspertiser og står stærkere i dag. Det har øget vores konkurrenceevne og stiller os betydeligt bedre i forhold til fremtidige store opgaver med et internationalt tilsnit,” siger ejer og administrerende direktør Carl-Ole Hol[bøll.

Om Femern Belt Development

Femern Belt Development er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at sikre vækst og udvikling i Region Sjælland og på Sydfyn i relation til Femern-projektet. Fondens medlemmer er Region Sjælland, 3F, DI samt kommunerne: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Faxe, Køge, Næstved, Svendborg, Langeland og Roskilde. Om Femern Bælt-tunnelen: Femern-bælt-tunnelen er en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn.

Tunnelen forventes at stå færdig i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Det vil tage 7 minutter i tog og 10 minutter i bil at køre fra Danmark til Tyskland.