3 mio.arbejdstimer uden alvorlige ulykker

Femern Bælt-tunnelens byggeplads er den største i Danmark - og også én af de sikreste. Det viser en opgørelse af antallet af arbejdsulykker hos tunnelkonsortiet FBC

Femern Bælt-tunnelens byggeplads er ikke bare den største i Danmark – det er også én af de sikreste. Det viser en opgørelse af antallet af arbejdsulykker hos tunnelkonsortiet FBC, der i januar har nået tre mio. arbejdstimer i træk uden alvorlige ulykker.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er kommet godt fra start. Også når det gælder målsætningen om at skabe en sikker arbejdsplads for de mange ansatte på projektet. Det viser en ny opgørelse over antallet af arbejdsulykker med fravær hos tunnelkonsortiet FBC, der udgraver tunnelrenden og udfører hovedparten af det marine arbejde i forbindelse med det store tunnelbyggeri.

I januar 2023 rundede FBC tre millioner arbejdstimer i træk på projektet uden ulykker med alvorlige skader. Opgørelsen, der følger byggebranchens metode, ser på det samlede antal arbejdstimer målt op mod antallet af hændelser med mere end en dags fravær. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings branchestatistik for ”Bygge og Anlæg” er gennemsnittet på byggepladserne i Danmark mere end 78 arbejdsulykker for den tilsvarende arbejdsmængde.

”Vi er tilfredse med, at vi generelt har en særdeles lav ulykkesfrekvens på vores projekt. FBC er gået til opgaven med det samme mål som os, nemlig at være Danmarks sikreste byggeplads. Sammen holder vi et konstant fokus på forebyggelse og en stærk sikkerhedskultur, der er en del af vores DNA på Femern-projektet,” siger Gintaras Vagelas, der er Heath & Safety manager i Femern A/S.

På den anden side af skrivebordet hos FBC bemærker Safety Manager Michiel Klaui også de positive resultater.

”Vi har stor erfaring med de store anlægsprojekter til søs og har opbygget en god sikkerheds[1]kultur hos os. Vi er glade for, at vores indsats giver resultat, og vi fortsætter naturligvis samar[1]bejdet med både vores underentreprenører og Femern A/S om sikre og forbedre forholdene,” siger Michiel Klaui.

Fakta om FBC på Femern-projektet: F

ehmarn Belt Contractors (FBC) har til opgave at udgrave tunnelrenden og udføre andre grave[1]arbejder til søs, samt opførelsen af de to arbejdshavne på dansk og tysk side og de nye land[1]områder, der opstår som følge af udgravningen. Dertil kommer inddæmning af områderne til de fremtidige tunnelportaler på dansk og tysk side.

FBC har løbende haft 200-500 ansatte på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. FBC forventes at være tilknyttet projektet i 2020-2024.

FBC består af følgende virksomheder: - Boskalis International B.V. (Holland) - Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Holland) Rådgivere: - SWECO Danmark A/S (Danmark) Om Femern Bælt-tunnelen

Femern-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel. Den bliver verdens længste sænketunnel.

Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jern[1]banespor.

Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.

Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.

Anlægsrammen for Femern-forbindelsen er på 55,1 mia. kr. i 2015-priser.

Femern Bælt-tunnelen forventes at stå færdig i 2029. Yderligere informat