Tunnelelementer til Femern Bælt i produktion

Nu er støbningen af tunnelelementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på øen Femern i gang

Støbningen af tunnelelementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på øen Femern er sat i gang. Det er anlægsprojektets hidtil største milepæl, der nu er passeret.

Den første støbning blev foretaget af mere end 140 medarbejdere fra konsortiet Femern Link Contractors. Støbningen af tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnelen er nu i fuld gang. Det sker cirka to og et halvt år efter første spadestik til verdens største betonelementfabrik ved Rødby Havn. Dermed har Femern Bælt-projektet ramt et helt afgørende tidspunkt i projektets historie, hvor de seneste år har handlet om at få opbygget tunnelelementfabrikken til nu at påbegynde støbningen af tunnelelementerne.

Det betyder, at de første 24 meter af den 18 kilo meter lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland nu er støbt.

”Det er et meget afgørende tidspunkt og en stor milepæl i Femern Bælt-projektet. Byggeriet af fabrikken, arbejdshavnen og tunnelportalen har fyldt rigtigt meget, men nu kan vi rent faktisk konstatere, at støbningen af elementerne til Femern Bælt-tunnelen er i gang. Det er der god grund til at glæde sig over”, siger Jens Ole Kaslund, teknisk direktør i Femern A/S, der er bygherre på Femern Bælt-forbindelsen. Det er hovedentreprenøren Femern Link Contractors, FLC, der har opført tunnelelementfa[1]brikken og nu er i gang med selve produktionen af tunnelelementerne.

”Vi har forberedt os meget grundigt på støbningen af det første segment. Det har været meget vigtigt for os, at medarbejderne og processerne under støbningen har været maksi malt forberedte for at sikre at støbeprocessen forløb, som den skulle”, siger Sebastién Bli[1]aut, adm. direktør i konsortiet Femern Link Contractors.

Til Femern Bælt-forbindelsen skal der støbes 89 tunnelelementer. De 79 bliver standard tunnelelementer på hver 217 meter længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden. Et standardtunnelelement bliver lavet i 9 støbninger – også kaldet segmenter – på hver cirka 24 meter i længden. Det er altså det allerførste segment af i alt 711 segmenter, der nu er blevet støbt.

Det første tunnelelement forventes at blive nedsænket i Femern Bælt i 2024 i den særlige tunnelrende, som i øjeblikket er under udgravning. Her er mere end 90 procent af renden i øjeblikket færdiggjort.