Cirkulære råstoffer kan spare samfundet for milliarder

Ved at gøre råstoffer 20 procent cirkulære kan man spare omkostninger for op til 45 mia. kr. og samtidig spare 546 mio. tons tilslag

I dag, den 28. marts 2023, er det Danmarks ’Earth Overshoot Day’. Betegnelsen beskriver dagen, hvor vi har opbrugt alle jordens naturligt forekommende ressourcer for i år, hvis hele jordens befolkning levede som i Danmark. Netop jordens jomfruelige ressourcer sætter Sweco fokus på i sin nyeste Urban Insight-rapport ”Circular Materials in infrastructure – The road to a decarbonised future”.

Rapporten handler om råstoffer som sand, grus og sten og mulighederne for større genanvendelse. Tallene er svimlende og potentialet stort. Hvert år udvinder Europa nemlig 4,2 mia. tons tilslag. Mængden svarer til at dække hele Danmark med et 33 cm tykt lag af sand, sten og grus.

Blot 7 pct. af den europæiske råstofsektor er i dag cirkulær, men ifølge European Aggregates Association er det muligt at øge niveauet til 20 pct. Ved at gøre det vil man kunne reducere omkostningerne forbundet med nye råstoffer med op til 45 mia. kr. og spare 546 mio. tons tilslag hvert år. Det svarer stort set til den mængde tilslag, som Tyskland udvinder hvert år.

Hvad kan vi gøre bedre i Danmark?

Spørger man Peter Stockmarr, erfaren geoteknisk specialist i Sweco i Kolding, er vi i Danmark gode til at genanvende råstofferne, men måden vi gør det på kan blive meget bedre:

”Der er allerede stærke systemer til at sortere og genanvende byggeaffald og overskudsjord i Danmark, så i den sammenhæng er vi fint med. Men vi kan få langt mere værdi ud af materialerne, end vi gør i dag,” fortæller han og fortsætter:

”Når vi sorterer byggeaffald, skal vi gøre det bedst muligt. Nedslidte murstenstegl skal eksempelvis ikke blandes med stærke tagtegl – det giver et ringe produkt. Hvis muligt skal materialerne derudover genanvendes på projekter i nærområdet, for det er den lange transport af bl.a. overskudsjord, der koster på CO2-regnskabet og pengepungen. Det er noget af det, vi hjælper med i Sweco,” fortæller han.

Én procent gør en kæmpe forskel

I Urban Insight-rapporten ser Sweco nærmere på to europæiske jernbaneprojekter og på, hvordan cirkulære foranstaltninger kan bruges til at reducere emissioner og omkostninger. For et stort jernbaneprojekt i Europa vil en reduktion på blot én procent skære 347.000 km af transporten af tilslag, hvilket vil spare 3,2 mio. euro og 1.500 ton CO2.

“Det er muligt at opnå en reduktion på én procent gennem cirkulære foranstaltninger i mange projekter, og potentialet er meget større end det,” siger Kiran Larsson, teamleder for affald og ressourcer hos Sweco i Sverige.

Derefter kan de marginale gevinster omsættes til betydelige fordele – både miljømæssigt og økonomisk.

Med rapporten forsøger Sweco at sætte skub i den cirkulære omstilling af vores infrastrukturprojekter blandt andet ved at præsentere en række forslag til handlinger indenfor:

Regulering og vejledning, indkøb og specifikationer

Samarbejde, anvendelse af data og digitale værktøjer

Finansielle instrumenter og incitamenter samt planlægning