Detektion af betonskader med kunstig intelligens

3D-eksperter fra Alexandra Instituttet har videreudviklet Sund & Bælts tidligere løsning til inspektion, så den automatisk genkender betonskader i 3D ved brug af kunstig intelligens

Ofte falder kunstig intelligens-projekter til jorden, fordi der mangler data, eller fordi datakvaliteten ikke er i orden. Men i infrastruktur- og byggebranchen samles der i dag billeddata ind som aldrig før.

Derfor har 3D-eksperter fra Alexandra Instituttet videreudviklet Sund & Bælts tidligere løsning til inspektion, så den automatisk genkender betonskader i 3D ved brug af kunstig intelligens. Løsningen sælges nu til eksterne kunder gennem det nye partnerskab, så de får mulighed for samme gevinst.

- Løsningen genkender forskellige typer af skader i 3D på betonoverflader som broer, tunneller og dæmninger, men algoritmen bag gør det muligt at genbruge løsningen på andre områder, hvor der findes de samme behov for omlægning af manuelle inspektioner med en vis frekvens og økonomiske tunge processer, forklarer Niels Husted Kjær, CEO ved Alexandra Instituttet.

Det giver andre virksomheder mulighed for hurtigt at afprøve teknologien i praksis på egne anlæg. Hermed kan man hurtigt komme i gang og høste fordelene – også selvom man er en mindre virksomhed uden de samme ressourcer som Sund & Bælt.

- Som GTS-institut specialiseret i it og digitalisering er det netop Alexandras formål at sikre, at nyeste digitale teknologier skaber værdi hos danske virksomheder og for vores samfund, siger Niels Husted Kjær.

Store perspektiver for andre brancher

Den nye løsning er taget i drift i 2022 og viser gentagne besparelser på de samlede inspektionsomkostninger på op til 50 pct. sammenlignet med tidligere. Ud over de direkte besparelser forventes det, at systematisk inspektion kan forlænge en bros levetid på 50-100 år, hvilket ikke blot gavner økonomien men i høj grad også miljøet, da produktion af cement udleder store mængder CO2.

- Det er dette perspektiv, der er interessant i samarbejdet. Vi sætter strøm til vores nuværende løsning, så flere kan gøre brug af AI til inspektion. Det er godt for miljøet og den grønne omstilling, når flere med nøjagtig systematisk inspektion kan forlænge levetiden på deres anlæg, forklarer Bjarne Jørgensen, direktør for AM hos Sund & Bælt.

- Der er ingen tvivl om, at løsningen og teknologien bag kan overføres til andre virksomheder og brancher. Løsningen viser, at der er markante gevinster at hente, når kunstig intelligens anvendes korrekt, siger Niels Husted Kjær.

Sund og Bælt har længe været i gang med at bruge kunstig intelligens til at digitalisere manuelle inspektioner.

- Med samarbejdet med Alexandra er vi kommet et stort skridt videre, fordi vi her tilbyder et system, som alle kan anvende, uanset hvilken systemplatform man har, og opnå gevinsterne. Løsningen holder styr på den manuelle og ofte krævende, dyre og tunge proces ved at bruge 3D-modellen, siger Bjarne Jørgensen.

Sund og Bælt har gennem snart 25 år opbygget dyb ekspertviden om broer og vedligehold af betonkonstruktioner. Som teknologipartner har Alexandra gennem samarbejdet fået mulighed for at udvikle en løsning, der trækker på denne ekspertviden.

Fakta om løsningen

Den nye metode kan strukturere og annotere ustrukturerede billeder gennem 3D-rekonstruktion. Ud fra rekonstruktionen kan man præcist bestemme position for den drone, der tager billederne, og orientering i forhold til bropillen for hvert enkelt billede. Dermed er det kun nødvendigt at identificere hver skade én enkelt gang.

Løsningen giver mulighed for hyppig systematisk inspektion. Dette giver mulighed for at følge de enkelte skaders udvikling over tid, hvilket giver mulighed for at undgå at ”over-vedligeholde”.

Løsningen danner en samlet 3D-model ud fra tusindvis af dronefotos. Det letter kommunikationen med de entreprenører, som skal udbedre de identificerede skader.