Nyt værktøj viser, hvordan dansk byggeri kan leve op til Paris-aftalen

I dag lanceres Reduction Roadmap - et nyt værktøj til dansk byggeri der, som det første nogensinde, oversætter den planetære grænse for klimaforandringer

I dag lanceres Reduction Roadmap - et nyt værktøj til dansk byggeri der, som det første nogensinde, oversætter den planetære grænse for klimaforandringer - planetens budget for udledning af drivhusgasser - til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt, dansk boligbyggeri. Samtidig viser værktøjet, med hvilken hastighed den nødvendige reduktion skal ske, år for år, for at bremse branchens bidrag til klimaforandringerne og leve op til Paris-aftalen.

Dansk byggeri står i dag for ca. 33 % af vores samlede, nationale udledninger, og det er velkendt, at branchen i mange år har været medskabere af den globale klimakrise. Nu lanceres et nyt værktøj som, med årlige mål for reduktion af drivhusgasser, kan hjælpe bygherrer, rådgivere, myndigheder, entreprenører og materialeleverandører med sammen at vende udviklingen. 

“Vores mål med roadmappet er at forstå og formidle, hvor meget vi skal reducere udledningen fra vores byggeprojekter for at arbejde indenfor planetens bæreevne. Det blev hurtigt klart for os, at ingen tidligere har lavet den beregning, og at svaret derfor kunne vise vejen for hele branchen med de konkrete reduktionsmål,” fortæller Sinus Lynge, partner i EFFEKT. Han tilføjer:
“Det lykkedes os at nedsætte et hold af de bedste forskere til at beregne målsætningen med afsæt i de seneste IPPC-rapporter fra FN’s Klimapanel – dermed ved vi nu, hvor vi står i dag, hvor vi skal hen og med hvilken hastighed, vi skal reducere vores udledning for at bremse vores bidrag til klimaforandringerne.”

Tværfagligt samarbejde

Reduction Roadmap er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem rådgiverne EFFEKT, CEBRA og MOE og gruppen af forskere, som har hjulpet med at identificere reduktionsmålet.

Forskning viser, at vi på globalt plan skal reducere vores nuværende udledning med 96 % for at holde den menneskelige aktivitet indenfor et sikkert handlingsrum og planetens klimabudget, og at vi skal gennemføre reduktionen på mellem 7 og 14 år for at holde os indenfor Paris-aftalens 1,5°C-scenarie. Den nødvendige reduktion på 96 % gælder således ikke kun for byggeriet, men for hele den globale udledning - andre brancher, industrier og lande kan derfor lave samme oversættelse fra globale grænser til branchespecifikke mål med afsæt i datagrundlaget.

For nyt dansk boligbyggeri betyder det konkret, at byggeriet skal nedbringe udledningen fra et nuværende gennemsnit på 9,6 kg CO2eq/m2 pr. år til gennemsnitligt 0,4 kg CO2eq/m2 pr. år. Hastigheden for, hvor hurtigt den nødvendige reduktion skal ske, afhænger af flere parametre. 

“Hvis vi fortsætter med at bygge, som vi gør i dag, vil vi indenfor fem år have overskredet budgettet for udledning af drivhusgasser i Paris-aftalens 1,5°C-scenarie. Det vil have uoprettelige konsekvenser for vores planet. ‘Business as usual’ er derfor ikke en mulighed,” fortæller Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef hos MOE. Han tilføjer: 

“Slutmålet er det samme. Men jo længere tid vi er om at kickstarte forandringen, jo stejlere bliver reduktionskurven, og jo mere øges risikoen for uigenkaldelige klimaforandringer. Kravene i den danske byggelovgivning ligger lige nu 10-20 gange over de grænseværdier, vi bør arbejde indenfor. For at skabe forandringen i tide, er det helt afgørende, at vi som branche forpligter os til at handle i fællesskab - og vi skal i gang i dag.” 

Retningsgiver til byggeri

Med Reduction Roadmap opfordrer initiativtagerne alle aktører i byggeriet til at bruge roadmappet som retningsgiver i udviklingen af nye byggeprojekter. 

 ”Vi ønsker at give branchen et fælles værktøj, som vi kan bruge til at skabe den nødvendige forandring. Med LCA-beregninger, som fra 2023 bliver lovpligtige, kan vi sammenholde hvert enkelt projekt meget direkte med roadmappet, som år for år viser, hvor et projekt skal ligge for at holde sig indenfor planetens klimabudget,” fortæller Mikkel Schlesinger, partner i CEBRA.

 ”Ingen virksomhed kan vende udviklingen alene, og situationen kalder på fælles handling. For at kunne følge roadmappet skal vi ændre både mængden af byggede kvadratmeter og måden, vi bygger på. Det kræver, at vi er villige til at dele viden og erfaringer på tværs af branchen og finde de nødvendige løsninger i fællesskab. Vi håber, at branchen vil tage værktøjet til sig og forpligte sig til fælles handling,” lyder opfordringen.  

Reduction Roadmap er baseret på en ny rapport af en forskergruppe på tværs af danske universiteter ledet af den danske forsker Steffen Petersen fra Aarhus Universitet, The safe operating space for greenhouse gas emissions (2022), og IPCC AR6 klimarapport fra FN’s Klimapanel (2021). Projektet er støttet af Realdania og Villumfonden som en del af initiativet 4 til 1 Planet.