Træ-ekspert skal booste bæredygtigt byggeri hos ingeniører

Der skal bruges mere træ i byggeriet - til gavn for miljø, tidsplaner og pengepung. Derfor ansætter AB Clausen én af landets dygtigste profiler på området.

Træ mindsker CO2-udledningen, er lettere at genanvende til nyt byggeri og reducerer byggetiderne med økonomisk gevinst til følge.

Derfor opruster ingeniørvirksomheden AB Clausen på området og ansætter ét af branchens stærkeste kort. Civilingeniør Jacob Ettrup Petersen skal fremover bidrage til virksomhedens planer om at øge mængden af træ i byggeriet. Han kommer fra en stilling som fagansvarlig for trækonstruktioner hos MOE A/S.

”Der er et meget stort potentiale i at bruge træ i byggeriet. Denne ansættelse vil hjælpe med at forløse det  potentiale,” siger Ammar Al-Temini, der er adm. direktør hos AB Clausen. 

Jacob Ettrup Petersen er da også en rigtig ”træmand”. Han har underviser i trækonstruktioner på DTU Diplom og udkommer snart med en bog om CLT-byggeri sammen med Træinformation. Han glæder sig til at bringe erfaring og viden i spil hos sin nye arbejdsgiver.

”ABC er villige til at investere for at være rustet til fremtiden. Jeg mærkede stor passion og entusiasme, som giver et inspirerende og motiverende arbejdsmiljø. Det blev jeg nødt til at være en del af,” siger han.

Træ skal supplere beton

Der oprettes et ekspertise-center omkring den 41-årige civilingeniør. Én af opgaverne bliver at evaluere på nye og eksisterende projekter med henblik på at vurdere mulighederne for at erstatte mere gængse materialer – såsom beton - med træ. Løsningen er ofte i hybridkonstruktioner, hvor materialernes særegne egenskaber kommer til deres ret.

”Jeg vil dedikere en stor del af min tid til at sparre med bygherre, arkitekter og entreprenører omkring mulighederne ved træ, samt løfte vores kompetenceniveau i såvel AB Clausen som branchen.,” siger Jacob Ettrup Petersen og fortsætter:

”Samtidigt vil vi sørge for, at vi får efteruddannet flere ingeniører inden for trækonstruktioner i AB Clausen Academy, så vi får teams der kan indfri ambitionerne med træ for vores bygherre”

Mangel på indsigt står i vejen for bæredygtigt træ

Det vurderes, at træ kan være med til at mindske byggeriets CO2-aftryk med op til 60 procent. Alligevel er andelen af træ i dansk byggeri faldet markant de seneste 10 år, lyder vurderingen fra interesseorganisationen Træ i Byggeriet, som har analyseret import- og eksporttal samt tal for egenproduktion.

Ifølge Jacob Ettrup Petersen skyldes det ofte manglende kendskab til trækonstruktioner, ubegrundet frygt for træ som materiale og uklare krav til brandsikkerhed.

Disse barrierer håber AB Clausen at være med til at nedbryde med nyansættelsen. Ifølge Jacob Ettrup Petersen handler det først og fremmest om at øge viden på området.

”Vi vil udbrede kendskabet til trækonstruktioner gennem dialog og faglige oplæg hos nuværende og kommende samarbejdspartnere, så muligheder og begrænsninger ved trækonstruktioner er afklaret i en tidlig fase af projekterne.”

Om Jacob Ettrup Petersen

Jacob Ettrup Petersen er 41 år og har stor erfaring med trækonstruktioner, som opbygget gennem undervisning på DTU Diplom, normarbejde og projektering. Har særlig stor interesse for og viden om CLT (krydslamineret træ).

For yderligere information

Jacob Ettrup Petersen, Kompetencechef for trækonstruktioner
Mail: JET@ABC.DK
Tlf.: 2843 6453

Ammar Al-Temimi, Adm. Direktør*
Mail: AHT@abc.dk
Tlf:5194 7322